نسبت جنين در اشكال مختلف-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اثبات نسب ناشی از نزديکي به شبهه

ممکن است زن یا مرد به علت اشتباه با کسی نزدیکی کندکه فکر می کرده همسر اوست. اگر در نتیجه این نزدیکی حملی بوجود آید که نسب او مورد تردید قرار گیرد، قانون مدنی به بررسی این مورد پرداخته و نسب طفل را مشخص کرده است .

طبق ماده ۱۱۶4 قانون مدنی  برای اثبات نسب طفل بوجود آمده از نزديکي به شبهه نیز همان مواردی

که طفل ناشی از نکاح قانونی بوجود می آید، در نظر گرفته  شده است، یعنی برای اینکه حمل منتسب به مردی گردد که به اشتباه با زنی نزدیکی کرده است، باید ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .البته قانونگذار شرط دیگری نیز در این مورد در نظر گرفته وطفل را ملحق به کسی دانسته که در اشتباه بوده ودر صورتی ملحق به هر دو دانسته که هر دو در اشتباه باشند . ماده  1164 قانون مدنی مقرر می دارد :احکام مواد قبل (1158 الی 1163) در مورد طفل متولد از نزديکي به شبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 قانون مدنی:«طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود که در اشتباه بوده و در صورتي که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.» البته در نزديکي به شبهه فقط جهت حمایت از جنین یا طفل بوجود آمده از چنین رابطه ای باید گفت:با توجه به تحلیل ماده 1045
نمی توان نسب طفل را ملحق به شخصی که در اشتباه نبوده ندانست و بهتر است کلمه ملحق نشدن را به معنای دیگری تعبیر کرد.

انتساب طفل بهر يك از شوهر و واطى بشبهه بايد مورد رسيدگى قرار گيرد، زيرا از نظر حقوقى امارۀ فراش در نزديكى بشبهه، مانند امارۀ فراش در نكاح صحيح جارى ميگردد. موجب اجراء امارۀ فراش در نزديكى بشبهه آنست كه واطى بشبهه در اثر جهل بحرمت عمل خود، مرتكب عمل حرامى نشده و نسب او محترم است و انتساب طفل باو عفت خانوادگى را جريحه‌دار نمينمايد. در اين امر فرقى نميكند كه زن جاهل بحرمت نزديكى با مرد باشد يا آنكه عالم بوده است. بنابراين براى رسيدگى بانتساب طفل بهر يك از شوهر و واطى بشبهه، نسب طبيعى او در نظر گرفته ميشود تا معلوم گردد حقيقة طفل از كدام يك بوجود آمده است (يعنى اقل و اكثر مدت حمل از تاريخ نزديكى نسبت بهر يك از آن دو احتساب ميشود) بر خلاف موردى كه مرد اجنبى بزنا با زن شوهردارى نزديكى نموده باشد كه امارۀ فراش نسبت بشوهر حكم فرما است و بچه از آن او شناخته ميشود، مگر آنكه امارۀ فراش كه ملاك انتساب طفل بشوهر است جارى نشود و يا بوسيلۀ آزمايشهاى پزشكى ثابت گردد كه طفل از آن شوهر نيست، زيرا بدستور ماده 1323 ق. م امارات قانونى معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف موجود باشد.در رسيدگى بفرع بالا (نزديكى بشبهه با زن شوهردار) يكى از سه فرض زير پيش مى‌آيد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.