پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد:تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. ضرورت

به صرف تحقق و تداوم حمله مسلحانه، كشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار ﻣﻰشود. يكي ديگر از شرايط اساسي توسل به قواي قاهره در قالب دفاع مشروع «ضرورت» است. يعني این­که هيچ­گونه جايگزين ديگر جز استفاده از زور در مقابل زور وجود نداشته باشد.

اگرچه متن ماده 51 منشور ملل متحد در اين مورد كه وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب ﻣﻰشود، صراحتي ندارد؛ ليكن با اطمينان ﻣﻰتوان گفت كه به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسي و لازم براي استفاده از حق دفاع مشروع است. چه؛ اولاً ارتباط ماده 51 با حقوق بينﺍلملل عرفي چنان­كه گفتيم مسلم است و بر همين اساس شرايطي كه در گذشته به موجب حقوق بينﺍلملل عرفي براي اعمال حق دفاع مشروع وجود داشته از جمله ضرورت، اكنون نيز وجود دارد. ثانياً چون ماده 51 استفاده از حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا موقعي كه سازمان ملل متحد اقدام لازم را براي تامين صلح اتخاذ ننمايد، اجازه ﻣﻰدهد در حقيقت براي استفاده از دفاع مشروع، شرط ضرورت در حمله مسلحانهﺍﻱ بوقوع بپيوندد و كشوري مورد تهاجم نظامي قرار گيرد و سازمان ملل متحد اقدامي به عمل نياورد اركان ضرورت و فوريت، محلي براي تامل باقي نبودن و عدم امكان انتخاب راهي ديگر خودبه خود تحقق يافته است. حتي برخي از حقوقدانان اظهار ﻣﻰدارند: ماده 51 كه اعمال و استفاده از حق دفاع مشروع را محدود به پاسخ براي مقابله با حمله مسلحانه ﻣﻰسازد، از آن­چه حقوق بينﺍلملل عرفي لازم ﻣﻰداشته درجه بالاتري از ضرورت را براي استفاده از حق دفاع مشروع مقرر ﻣﻰدارد.[1]

ديوان بينﺍلمللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي نيز در اين خصوص به صراحت ابراز داشت كه حمله نيروهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي ايران با شرط ضرورت دفاع مشروع هيچ انطباقي ندارد.[2]يعني ديوان بدون چون و چرا، ضرورت را يكي از شرايط توسل به دفاع مشروع دانسته است.

 

[1] – Roger H. Hull and John C. Novogrod, “Law and Vietnam”, New Jersey: Oceana Publication in C.Bobbs, 1968, p.115.

به نقل از: نادري، محمد تقي، «دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد»، ص 79.

[2] – ICJ Reports 2003, Op.Cit., Para.76.P8.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد