دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مجرمین یقه سفید

در جرمشناسي ، جرايم از حيث وسيله ارتكاب جرم به دو دسته تقسيم مي شوند:

جرايم حيله آميز و متقلبانه و جرايم توام با خشونت، جرايم حيله آميز بيش تر مبتني بر سوء استفاده از نبوغ، توانايي فكري و استعداد هستند و وسيله ارتكاب جرم غالباً مبهم و نامحسوس است يا ميزان تاثير وسيله در ارتكاب جرم مشخص نيست. مثلاً جرايمي همچون تقلب مالياتي، خيانت در امانت، پولشويي به ويژه به شيوه الكترونيكي، كلاهبرداري رايانه اي و … مبتني بر اشراف و درايت مرتكب است.

«جرايم خشونت آميز بيشتر مبتني بر سوء استفاده از قدرت و زور هستند. اين زور ممكن است، زور با چاقو زور با اسلحه يا زور بازو باشد. پس جرايم خشونت آميز مبتني بر كلسيم و سوء استفاده از قدرت هستند؛ وسايل ارتكابي اين جرايم آشكار و ملموس است.»[۱]

«ساترلند» براي نخستين بار در سال ۱۹۳۰ و در كتاب «اصول جرمشناسي» بر اهميت «جرم يقه سفيد» تاكيد كرد. معيار ساترلند براي جرايم يقه سفيدها، «موقعيت اجتماعي»، «قابليت احترام» و «انجام جرم در جريان فعاليت شغلي و حرفه اي» بود. از حيث «موقعيت اجتماعي» اينگونه جرايم به مديران و مسئولان مربوط مي شود. به عبارت ديگر يقه سفيدها كساني هستند كه كار فكري مي كنند و فعاليتشان يدي نيست .

معيار «قابليت احترام» نيز متعلق به جايگاه اجتماعي بالا و قابل احترام بودن مرتكب است. مديران، سرمايه داران و … معمولاً در مقايسه با مجرمين عادي، از احترام بيشتري برخوردارند و مشمول يك رفتار خاص مي شوند. يعني رفتار پليس نسبت به آن ها متفاوت است زيرا در ذهن پليس چنين تلقي شكل گرفته كه ارتكاب جرم، توسط افراد يقه سفيد، غير ممكن است و مرتكب جرم، همواره يقه آبي و خياباني است. اين ذهنيت باعث مي شود كه فرايندي كيفري در خصوص اين افراد اماره برائت با قوت بيشتري اعمال شود.

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران-دانلود پايان نامه ارشد

«انجام جرم در جريان فعاليت شغلي و حرفه اي» به اين معني است كه فرد در جريان فعاليت شغلي خود مرتكب جرم و سوء استفاده شود. خلاصه اينكه «‌يقه سفيدها» داراي تشكيلات و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعي سازگار و به راحتي خود را با محيط تطبيق           مي دهند و جزء طبقه مرفه اجتماع هستند ولي قوانين مربوط به فعاليت شغلي خود را نقض و يا با تقلب، جعل اسناد و دفاتر تجاري براي تقليل بدهي مالياتي، عوارض گمركي و غيره جرايم مختلفي را مرتكب مي شوند. اينگونه بزهكاران با مهارتي كه در ارتكاب جرايم مذكور دارند كمتر دستگير شده و تعداد آنان در بين جمعيت كيفري «زندانيان» خيلي كم است.»[۲]

[۱]– نجفي ابرند آبادي،علی حسین، تقريرات درس جرمشناسي (درآمدي بر جرمشناسي بزهكاري اقتصادي و حقوق كيفري اقتصادي ، دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول ۸۵-۱۳۸۴ صص ۲۲۸۸-۲۲۸۷

[۲]– همتی ، همان ،  ص۵۰ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدفهاي تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت  و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی