پايان نامه ارشد حقوق:ماهیت ضمان عهده

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضمانت در تعهدات

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-ضمان معاوضی

در عقد بیع به مجرد تحقق بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود؛ اما طبق قاعده مشهور تلف مبیع قبل از قبض  هرگاه بعد از عقد و قبل از تسلیم کالا به مشتری مثمن یا مبیع نزد فروشنده یا بایع تلف شود ،تلف از مال بایع خواهد بود لذا تلف از مال مشتری به حساب نمی آید هر چند که از زمان وقوع عقد بیع، مالک مثمن یا مبیع شناخته می شود ، قواعد عمومی معاملات اقتضاء دارد که مبیع تلف شده از مال خریدار باشد و خسارت مال تلف شده هم به عهده ی وی باشد چون که تلف هر مال در ملک مالکش انجام می گیرد و در اثر بیع ، مبیع به ملک خریدار منتقل شده است ،ولی با این حال قاعده، کالای تلف شده را از مال و ملک بایع می داندکه ما در بندهای بعدی حکم قاعده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. (جعفری لنگرودی 1388، 47)

2-1-3-3-ضمان عهده

مي دانيم كه فروشنده ضامن درك مبيع است یعني چنانچه پس از انجام معامله مبيع از آن ديگري در آيد و يا معامله به جهتي باطل شد بر عهده اوست كه ثمن را به خريدار بازگرداند. حال اگر شخصي در برابر خريدار از فروشنده ضمانت كند مبني بر اينكه چنانچه مبيع از مال ديگري در آيد و يا معامله باطل باشد او عهده دار بازگرداندن ثمن خريدار خواهد بود اين ضمان را ضمان بر عهده مي‌نمايد به اين اعتبار كه ضامن معتهد به انجام امري شده كه بر عهده فروشنده بوده به عبارت ديگر شخص مزبور ضامن عهده بايد بايع شده است و همچنين خريدار ضامن درك ثمن است يعني چنانچه پس از انجام معامله خللي در معامله و يا در مالكيت ثمن پديدار گردد بر عهده خريدار است كه مبيع را به فروشنده بازگرداند. حال اگر شخصي در برابر فروشنده ضمانت كند كه اگر معامله فاسد باشد او عهده دار بازگرداندن مبيع به فروشنده خواهد بود، شخص مزبور ضامن عهده خريدار شده است .(علامه حلي بی‌تا، 90)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

5-1- سوالات تحقیق

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ضمانت در تعهدات

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه ضمانت در تعهدات