پايان نامه ارشد حقوق:نسبت جنين در اشكال مختلف

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی تطبیقی اهلیت جنین

در قوانین برخی از کشور ها مانند فرانسه ،اهلیت جنین منوط به زنده متولد شدن و قابلیت بقاء طفل بعد از تولد است. بنابراین طفل نارس که قبل از پایان مدت طبیعی حمل زنده بدنیا بیاید ولی قابلیت بقا را نداشته باشد و یا اگر طفل خارق الطبیعه باشد مثلاً بدون کبد باشد و مستقلاً قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد دارای شخصیت حقوقی نیست.

طبق ماده اول  قانون مدنی آلمان و ماده سی ویکم قانون مدتی سوئیس  قابلیت  بقاء پس از تولد را شرط دارا شدن اهلیت و شخصیت برای طفل قرار نداده اند و حتی اگر نارس و خارق الطبیعه وناقص الخلقه هم باشد و یا یک لحظه بعد از تولد  بمیرد کشف می شود که از زمان انعقاد نطفه دارای اهلیت بوده است.

ماده سی ام قانون مدنی اسپانیا برای اهلیت تمتع حمل شرط نموده  که طفل  بایدبه صورت انسانی باشدو حداقل  بیست وچهار ساعت تمام خارج از رحم زنده بماند .با ملاحظه قوانین کشور های مختلف مشاهده می گردد که قانون مدنی ایران در خصوص اهلیت برای جنین منطبق با قانون آلمان و سوئیس بوده و بقاءبعد از تولد یا سالم بودن طفل را شرط دارا شدن  اهلیت و شخصیت برای  طفل قرار نداده و همینکه طفل زنده متولد شود کشف می گردد که از زمان انعقاد نطفه یا از زمان پیدایش دارای اهلیت بوده است.[1]

در قوانين كشورهایی مانند فرانسه، شرط ديگرى براى اهليت جنين افزوده‌اند و آن قابليت بقاء طفل پس از ولادت است. بنابراين طفلى كه قبل از مدت، نارس متولد شود كه قابليت بقاء را در خارج از رحم نداشته باشد و همچنين طفلى كه از خوارق طبيعت باشد و زنده متولد شود و قابليت حيات استقلالى را ندارد مانند آنكه طفل بدون معده و يا روده باشد، داراى شخصيت حقوقى نيست. ولى بالعكس قانون مدنى ايران مانند قانون مدنى آلمان (مادۀ اول) و قانون مدنى سوئيس (مادۀ 31) قابليت بقاء پس از تولد را، شرط دارا شدن شخصيت طفل می دانند.[2]

اهليت برخوردارى از حقوق، براى موجودى است كه عينيت خارجى و ماهيت مستقل دارد، همانند بسيارى از انسان‌ها. از اين رو، هر چند جنين از لحاظ زيست‌شناسى موجودى مستقل و شخص به شمار مى‌آيد، اما از آنجا كه وجود مستقلى از مادر ندارد، به لحاظ حقوقى تا زمانى كه زنده به دنيا نيامده است، شخص مستقل به شمار نمى‌آيد و اصولًا نمى‌تواند داراى حق و تكليف باشد. با وجود اين، از آنجا كه مصلحت اقتضا مى‌كند، به نظر مى‌رسد كه در فقه اماميه و حقوق ايران اهليت متزلزلى براى حمل در نظر گرفته شده است، به اين ترتيب كه اگر جنين پس از گذراندن دوران جنينى از رحم مادر زنده متولد شود، اهليت متزلزل او تبديل به اهليت ثابت خواهد شد. اما اگر در دوران جنينى خفه شد يا هنگام ولادت زنده به دنيا نيامد، اهليت او زائل مى‌شود؛ به نحوى كه گويا از ابتداى امر اصلًا اهليتى در كار نبوده است. در حقيقت به نظر مى‌رسد كه در فقه اماميه و حقوق مدنى براى جنين نوعى شخصيت حقوقى لحاظ شده است و بر همين اساس براى او احكام و قوانين خاصى وضع شده است.[3]

[1]–  امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ج چهارم،انتشارات الاسلامیه،چ یازدهم، 1373، ص154

[2] – امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، ج چهارم ، انتشارات اسلامية تهران، چاپ ششم،ص 152

[3] – امامى، ج 4، ص 151؛ صفايى، ص 39؛ دايرة المعارف تشيع، ج 5، ص 495

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.