دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

­فهرست مطالب

عنوان صفحه
­چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲
بخش اول: کلیات ۹
  فصل اول: تاریخچه ………………………………………………………………………………………. ۱۰
    مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
    مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی اول …………………………………….. ۱۲
      الف: دوران باستان و قرون وسطی(جنگ عادلانه) ……………………………………………. ۱۲
        ۱/ افلاطون(مفهوم نیاز­های جدید) …………………………………………………………. ۱۲
        ۲/ سیسرون(مفهوم جنگ عادلانه) …………………………………………………………. ۱۳
        ۳/ آگوستین(دلیل عادلانه) …………………………………………………………………… ۱۴
      ­­ب: عصر جدید و مفهوم جنگ عادلانه ……………………………………………………….. ۱۴
        ۱/ ویتوریا – سوارز ………………………………………………………………………… ۱۴
        ۲/ گروسیوس و دفاع مشروع …………………………………………………………….. ۱۵
        ۳/ توسل به زور در مبانی قراردادی ………………………………………………………. ۱۶
        ·  کنفرانس­های صلح لاهه …………………………………………………………… ۱۷
    مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی دوم …………………………………… ۱۹
      ·   توسل به زور در میثاق جامعه ملل ………………………………………………………….. ۱۹
        ۱/  بررسی مواد میثاق ……………………………………………………………………… ۱۹
        ۲/ میثاق و پیشگیری از جنگ(کاربرد زور) ……………………………………………….. ۲۰
    مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم …………………………………… ۲۳
      ·  منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………. ۲۴
      ۱/ شیوه­های مسالمت­آمیز حل اختلاف ………………………………………………….. ۲۵
      ۲/ ممنوعیت توسل به زور(ماده۲) بند (۴) منشور ……………………………………….. ۲۶
      ۳/ ماده ۵۱ منشور ………………………………………………………………………….. ۲۸
    فصل دوم: بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور …………………………………………………. ۳۰
    مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳۱
    مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور ………………………………………………………………….. ۳۲
    ·  بند۴ ماده ۲ منشور …………………………………………………………………………… ۳۴
عنوان   صفحه
  مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (۵۱) ……………………………………………………………… ۳۶
        ·  شرایط کاربرد زور ………………………………………………………………………… ۳۹
        ۱/ وقوع حمله مسلحانه …………………………………………………………………… ۳۹
        ۲/ ضرورت …………………………………………………………………………………. ۴۲
        ۳/ فوریت …………………………………………………………………………………… ۴۳
        ۴/ تناسب …………………………………………………………………………………….. ۴۳
      مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور ……………………………………………… ۴۶
         الف / شورای امنیت و استفاده از نیروهای چندملیتی ……………………………………… ۴۷
         ب / شورای امنیت و عملیات حفظ صلح ………………………………………………….. ۴۷
          ج / شورای امنیت و سازمان­های منطقه­ای ………………………………………………… ۴۸
      مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری ……………………………….. ۵۰
         الف / دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶) …………………………….. ۵۱
         ب / نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاح­های هسته­ای (۱۹۹۶) ……….. ۵۴
        ج / رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳) ………………………………………….. ۵۶
        د/ نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حایل در سرزمین­های اشغالی(۲۰۰۴) …. ۵۷
        هـ / رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) ……………………………………. ۵۹
بخش دوم : تحولات مفهوم تهدید و توسل به زور ۶۲
  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
  فصل اول: تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه ………………………….. ۶۵
    مبحث اول: دفاع پیشگیرانه ………………………………………………………………………….. ۶۶
    الف/  بررسی دکترین بوش …………………………………………………………………….. ۶۶
      ب/ رویه دولت­ها و تفسیر ماده ۵۱ ……………………………………………………………. ۶۷
        ۱/  بحران موشكي كوبا ۱۹۶۲ ……………………………………………………………. ۶۸
        ۲/ جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائيل ۱۹۶۷ ………………………………………………… ۶۹
        ۳/ حمله اسرائيل به اسیراک عراق ۱۹۸۱ ………………………………………………… ۷۰
        ۴/ حمله اسرائيل به تونس ۱۹۸۵ …………………………………………………………. ۷۰
        ۵/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي ۱۹۸۶ ……………………………………………………… ۷۰
        ۶/ حمله ايالات متحده به عراق ۱۹۹۳ …………………………………………………… ۷۰
عنوان       صفحه
        ۷/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان ۱۹۹۸ …………………………….. ۷۰
      ۸/  حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق ۲۰۰۱ ……………… ۷۱
    مبحث دوم: دفاع پيش دستانه ………………………………………………………………………. ۷۳
      الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه ………………………………………………………… ۷۳
        ۱/ توجيه­ها و بهانه­ها ………………………………………………………………………. ۷۸
          ·        تخلف از اصول و موازين بين المللي ………………………………………….. ۷۸
        ۲/ قطعنامه­های شوراي امنيت …………………………………………………………….. ۸۰
      ·  قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ ……………………………………………… ۸۰
      ·  قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ آوريل ۱۹۹۱ ………………………………………………. ۸۱
      ·  قطعنامه­های ۱۱۵۴ مورخ ۲۵ مارس ۱۹۹۸ و ۱۲۰۵ مورخ ۵ نوامبر ۱۹۹۸ …… ۸۱
      ·  قطعنامه ۱۴۴۱ مورخ ۸ نوامبر ۲۰۰۲ ……………………………………………… ۸۱
      ‌۳/ رويه سازمان ملل متحد‌ ……………………………………………………………….. ۸۲
 
        ·   حمله شوروی به مجارستان ۱۹۵۶ …………………………………………………… ۸۲
        ·        حمله شوروی به مجارستان ۱۹۶۱ …………………………………………………… ۸۳
        ·        حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس ………………………………………… ۸۳
        ·       حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان ……………………………….. ۸۳
        ·        حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق …………………………………………………… ۸۴
    مبحث سوم: تروریسم ……………………………………………………………………………….. ۸۶
      الف/ مفهوم کلی …………………………………………………………………………………. ۸۷
      ­­ب/ مفهوم حقوقی ………………………………………………………………………………. ۸۷
      ج/ تعریف تروریسم …………………………………………………………………………….. ۸۸
        ·   تروريسم؛ جنايت عليه بشريت ………………………………………………………… ۹۰
    ­د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم ……………………………………………………………. ۹۴
      ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل ………………………………………………… ۱۰۰
    و/  قطعنامه ۱۳۷۳ و مقابله با تروریسم ……………………………………………………….. ۱۰۶
        ۱/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم ………………………………………………. ۱۰۷
        ۲/  الزام به همکاری و معاضدت دولت ها ……………………………………………… ۱۰۸
 

 

عنوان

       

 

صفحه

        ۳/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ……………………………………………………………….. ۱۱۰
    ۴/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم ……………………………………….. ۱۱۳
  فصل دوم: کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت …………………………….. ۱۱۷
  مبحث اول : مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………..    ۱۱۸
      الف/ توصيف مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… ۱۱۸
      ب/ روند تاريخي مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………. ۱۱۹
        ‌۱/ مداخله بشردوستانه پيش از تدوین منشور ……………………………………………….. ۱۱۹
      ۲/ مداخله بشردوستانه پس از تدوين منشور ………………………………………………… ۱۲۰
        ۳/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد …………………………………………… ۱۲۱
          گفتار اول:  تهديد نظامي دولت انگلستان عليه ايران ……………………………….. ۱۲۱
          گفتار دوم: يورش نظامي اسرائيل به فردوگاه اوگاندا ……………………………….. ۱۲۲
      ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه  …………………………………………………………………… ۱۲۳
        ۱/ حقوق عرفي ……………………………………………………………………………………. ۱۲۴
        ۲/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
        ۳ / بشردوستی …………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
        ۴ / حالت ضرورت ………………………………………………………………………………… ۱۲۴
    د / منشور و مداخله­ي بشردوستانه ………………………………………………………………………… ۱۲۶
      ۱/ اصل منع تهديد به زور و توسل به­آن و اصل عدم مداخله در­امور­­­­داخلي دولت­ها …….. ۱۲۷
      ۲/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
      ﻫ / مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو ……………………………………………………………… ۱۲۹
        ۱/ استدلال هاي ناتو ………………………………………………………………………………. ۱۳۳
          گفتار اول: مجوز ضمني شوراي امنيت …………………………………………………. ۱۳۴
          گفتار دوم: توجيه حقوقي …………………………………………………………………. ۱۳۵
        ۲/ تفسير منشور ……………………………………………………………………………………. ۱۳۶
      و / شكل گيري مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………… ۱۳۸
    مبحث دوم: مسئولیت حمایت …………………………………………………………………………….. ۱۴۲
    الف / پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت ……………………………………………………………. ۱۴۲
 

عنوان

   

صفحه

        ·  چیستی مسئولیت حمایت …………………………………………………………….. ۱۴۳
    ب / ابعاد مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………. ۱۴۷
        ۱/ مسئولیت به پیشگیری ………………………………………………………………….. ۱۴۷
        ۲/ مسئولیت به واکنش ……………………………………………………………………. ۱۴۹
        ۳/ مسئولیت به بازسازی ………………………………………………………………….. ۱۵۵
           
           
نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸

منابع و مواخذ

 

 

 

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت