دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– اجیر

اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.[۱] یعنی‌کسی‌که‌ با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.[۲] در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته‌ می‌شود. ماده‌ی۲ قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به ‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به ‌درخواست ‌کارفـرما‌‌ (مستأجـر) کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند. ماده‌ی۳۷۷ قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل (‌اجیر) مقرر می‌دارد: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.»

 

۱-۱-۳- مستأجر

مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می‌کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده‌ی ۳ قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر می‌دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی يا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی (اجرت) کار می‌کند … »

 

۱-۲- انواع اجاره

اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره‌ی اعیان و اجاره‌ی ابدان(انسان) تقسیم شده است[۳] در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجاره­ی اشیاء، اجاره­ي حیوان و اجاره­ي انسان ترجیح داده شده است[۴] که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۱-۲-۱-  اجاره‌ی اشیاء

مطلب مشابه :  بررسی صلاحیت و صلاحدید دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو-دانلود پايان نامه

اجاره­ي اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجاره­ي املاک نیز در دسته­ي اموال غیر منقول می‌گنجدکه می‌توان آن را به اجاره‌ي مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود.

[۱] – معلوف لویس، المنجمد فی اللغه و الاعلام، بی چا، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ هـ.ق ، ص ۸

[۲] – سيد علي اكبر قرشي، قاموس قرآن،‌ چاپ ششم،‌ تهران،‌ دارالكتب الاسلاميه، ‌۱۴۱۲ هـ.ق ، ج۱،‌ ص ۲۵

[۳] – محمد حسین غروی نائینی، منیةالطالب فی حاشیةالمکاسب، چاپ اول، تهران، المکتبةالمحمدیة،۱۳۷۳هـ.ق،ج۱،ص۱۵ــ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة(الاجارة)،چاپ اول، قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)،۱۴۲۴هـ.ق،ص۲۵۷

[۴] -مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)، ج۴، ص۲۷۸ــ ماده ۴۶۷ ق.م : « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟