پایان نامه ارشد با موضوع : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

تکه ای از متن پایان نامه :

 

توجه صنعت داروسازی قرار گرفته اند. کاتپسین های لیزوزومی مسئول فرآیندهای فیزیولوژیکی شامل تجزیه پروتئین سلولی می باشند. کاتپسین ها اهداف دارویی بسیاری از بیماری ها مانند Osteoporosis، آرتریت روماتوئید، Arterio sclerosis، تصلب شرائین، سرطان و بیماری های التهابی و اتوایمیون هستند (Rao et al, 1998).

1-2-7-4 صنایع غذایی

تاریخچه بهره گیری از پروتئازها در صنایع غذایی، به زمان بسیار قدیم باز میگردد که پروتئازهای میکروبی در تهیه پنیر، نان، فراوری گوشت، تهیه محصولات سویا، پروتئین های هیدرولیز شده و … بهره گیری میشد.

کاربردهای دیگر پروتئازها:

به غیر از کاربردهای مذکور که اصلی ترین بهره گیری های پروتئاز در صنعت می باشند می توان به سایر مواد کاربرد تجاری پروتئازهای میکروبی همچون بازیابی نقره از فیلم های عکاسی و اشعه ایکس مصرف گردید (Gajji et al, 1996)، تهیه آسپارتام(شیرین کننده غیر قندی) (Rao et al, 1998)، مدیریت تبدیل پسماند های پروتئینی به بیوماس مفید (Ichida et al, 2002) و صنایع ابریشم اشاره نمود (Puri, 2001).

1-2-8 سراشیا مارسسنس

سراشیا مارسسنس، باکتری گرم منفی، متعلق به خانواده انتروباکتریاسه می باشد که با تولید سه آنزیم Lipase، DNAase و Gelatinase از سایر جنس های متعلق به این خانواده قابل فرق می باشد.

 کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس