ت آمده از تحقیق نشان می دهد که 7/16% زنان در حال حاضر و 4/028/0 زنان در گذشته (اوایل زندگی مشترک) توسط همسر مورد ضرب و شتم قرار گرفته همچنان که ملاحظه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می گردد میزان همسر آزاری خصوص در اوایل زندگی زناشویی در استان ایلام نسبتا بالا می باشد.
3- وزارت کشور، استانداردی بوشهر، بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانواده مورد مطالعه استان بوشهر.
مجری : مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری
محقق: دکتر فاطمه خسروی زادگان: یافته های این تحقیق نشان می دهد که خشونت علیه زنان در خانواده در تمام سطوح فرهنگی و طبقاتی وجود دارد اما در سطوح پایین تر فرهنگی و طبقاتی شایع تر است.
بنابراین عوامل جمعیت شناسی اجتماعی فرهنگی و روانی بر خشونت شوهران علیه زنان تاثیر دارند اما عوامل اقتصادی و زیستی تاثیر ندارند که در این میان نقش عوامل اجتماعی فرهنگی وجمعیت شناختی برجسته تر می باشد.
خشونت شوهران علیه زنان در خانواده دارای آثار مخرب و زیان باری از نظر روحی و روانی وجسمی فردی و اجتماعی و رفتاری است. مشاهدات پرسش گران حاکی از آن است که از میان علائم مشکلات فردی و اجتماعی ، اضطراب وجدایی با 9/30 درصد از میان ناراحتی های جسمی سردرد با 036/0 از میان مشکلات رفتاری بدرفتاری با فرندان با 3/30 درصد از میان ضربه های روحی بی قراری و بیداری با 016/0 درصد و از میان افسردگی غمگین بودن 3/18 درصد دارای بیشترین نسبت می باشند.
در بررسی دلایل عدم افشاگری خشونت شوهران علیه زنان بوسیله آنها معلوم شد که بیشترین نسبت زنان دلیل عدم افشاگری خشونت شوهران خود را ترس از دست دادن فرزند با 1/33 درصد عنوان می نمایند و بیشترین نسبت زنان مورد مطالعه با 6/26 درصد در مقابل خشونت شوهران خود با فریاد و گریه کردن و کمترین نسبت آنان با 6/2 درصد با شکایت نزد مراجعه انتظامی عکس العمل نشان میدهند.
4- وزارت کشور استاندارای خوزستان کمیته بانوان و جوانان ، عنوان تحقیق: بررسی علل و عوامل خشونت علیه زنان در استان خوزستان ،‌آبان ماه 1381 در بررسی های بعمل آمده ثابت شده زنانی که توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و مردانی که همسرانشان را کتک می زنند اغلب زمینه های مشابهی دارند و اکثر در دوران کودکی خشونت های خانوادگی را تجربه کرده اند و بنابراین در بزرگسالی پسرها رفتار پدرانشان و دخترها رفتار مادرانشان را تکرار می کنند همچنین مردانی که در دوران کودکی شاهد کتک خوردن مادرشان بوده اند بعدها به میزان بیشتری همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. همچنین نشان داده شده است که زن آزاری اغلب در خانواده هایی صورت می گیرد که مشکل اعتیاد دارویی خصوصا اعتیاد به مشکلات الکلی دارند نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که این پدیده نزد خانواده های مذهبی و پایبند به واجبات دینی بطور چشم گیری کمتر دیده می شود و این امر تاثیر شگفت مذهبی را در پیشگیری از بروز هرگونه جرم و ناهنجاری اجتماعی شان دارد.
5- گزارش طرح ملی :‌ بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در 28 مرکز استان های کشور با مشارکت دفتر امور اجتماعی و وزارت کشور و مراکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری. مجری ملی دکتر محمود قاضی طباطبایی .
یافته های این پژوهش بطور خلاصه به شرح ذیل می باشد.
بیشترین میزان خشونت علیه زنان، خشونت اقتصادی بوده است که ناشی از همان وابستگی اقتصادی زن به شوهر است. خشونت روانی فیزیکی اخلاقی و جنسی در مراتب بعدی قرار دارند.
بیشترین قربانیان خشونت را بانوان تشکیل می داده اند 4/092/0 مادر – 2/02/0 فرزند دختر در مراتب بعدی خشونت خانگی قرار دارند.
از نظر نتیجه خشونت 4/094/0 گزارش ها به شکایت 3/016/0 به طلاق ، 2/016/0 به آشتی و 7/04/0 به مشاوره منجر شده است.
1/096/0 خشونت ها در شهر و بقیه در روستا اتفاق افتاده است و از نظر محل انجام خشونت بیشتر آنها با 6/85/0 در منزل شخصی ، 6/0 در منزل اقوام و 5/0 در خیابان صورت گرفته اند و 8/012/0 نیز جواب مشخصی ارائه نکرده اند.
11 مورد از شاکیان پرونده خود دارای سابقه جرم بوده اند 3 نفر رابطه نامشروع 3 نفر اعتیاد 3 نفر سابقه فرار از خانه و 2 نفر سرقت داشته اند.
در بررسی ها مشخص گردیده است که از 1198 مورد پرونده مورد مطالعه 104 مورد به برائت متشاکی 107 مورد به رضایت طرفین 81 مورد به رد دعوای مطروحه و 68 مورد به بذل حقوق زوجه در قبال طلاق ختم شده اند و 89 مورد رای به نفع شاکی صادر شده است همچنین در 155 مورد شاکی در دادگاه حاضر نشده است. 33 مورد با رای دادگاه طلاق انجامیده است. و در 48 مورد نیز شاکی درخواست شکایت را استرداد نموده است.
6- وزارت کشور استانداری کرمان ، دفتر امور بانوان وخانواده، سال 86-85
موضوع : بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر بافت در سال 86-85
بطور کلی نتایج خشونت فیزیکی علیه زنان عبارتند از 51/61 درصد افراد مورد مطالعه توسط همسرانشان تنبیه بدنی شده اند.
تنبیه بدنی بوسیله شاخص های زیر مورد سنجش قرار گرفت که نتایج زیر بدست آمده بدین قرارند: سیلی زدن 90/23 درصد افراد را شامل می شود که بیشترین درصد این تنبیه های بدنی است که شوهران نسبت به همسران خود اعمال طی کنند. 60/15 درصد لگد زدن را شامل می شود. که در رده بعدی قرار دارد بعد
ها به ترتیب هل دادن 90/23 درصد است 41/13 درصد افراد مشت از همسر خود خورده اند. شکستن اعضاء‌بدن 97/0 درصد ، 48/0 درصد گاز گرفتن توسط همسر و چاقو کشی 48/0 درصد بوده خفه کردن 46/1 درصد و گزارش شده است. بطور خلاصه و با توجه به آن چه گذشت به این نتیجه کلی می رسیم که خشونت علیه زنان یک مساله اجتماعی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد و تشدید می یابد و این که 78/37 درصد زنان شهر بافت توسط همسر تنبیه بدنی شده اند و همه زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند اما همه زنانی که مورد خشونت روانی قرار گرفته بودند ازلحاظ فیزیکی مورد خشونت قرار نگرفته اند.
7- فرماندهی انتظامی استان کردستان ،معاونت اجتماعی ،
طرح پژوهش : سنجش میزان خشونت علیه زنان در شهرهای سنندج، قروه، بیجار و بررسی ارتباط عوامل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و فردی بر خشونت در این شهرها.
ارتباط عوامل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و فردی بر خشونت در این شهرها.
مجریان طرح، استاد محمدی بلبان آباد، محب الله وردیان، زمستان 87.
نتایجیافته های تحقیق مذکور به شرح ذیل می باشد.
25/61 درصد از زنان درسن زیر 18 سال ازدواج کرده اند.
بررسی سن ازدواج به تفکیک قومیت نشان می دهد که 58/65 درصد از زنان قوم که در سن زیر 18 سال ازدواج کرده اند. نمای سن ازدواج برای قوم ترک 16 سال و برای قوم کرد 17 می باشد.
37/34 درصد از شغل پاسخ گویان بازاری بطور کل و 12/18 درصد در شغل رانندگی مشغول بودند و شغل کشاورز با 5 درصد در رتبه آخر قرار داد تنوع شغلی برحسب قومیت نشان میدهد که در میان قوم شغل معلمی بیش تر از قوم ترک است.
در بعد خشونت اجتماعی علیه زنان این نتایج بدست آمده 2/47 درصد از زنان اتفاق افتاده است شوهرانشان مانع خروج از منزل شود. 7/44 درصد از زنان در مورد فعالیتهای خارج از خانه شان محدودیت تعیین شده است. در خشونت فیزیکی علیه زنان 45 درصد از زنان بیان کردند که شوهرانشان را تجربه نموده اند. 2/18 درصد از زنان بیان کردند که بر اثر ضربان شوهر بدنشان کبوده شده است و در نهایت 1/9 درصد از زنان زخمی شدن و یا شکسته جایی از بدن توسط شوهر برای آنها اتفاق افتاده است در مجموع میانگین خشونت فیزیکی در زنان مطالعه شده 3/26 درصد بدست آمده است. در نتیجه از آمار بدست آمده متوجه می شویم که بین اعتقادات مذهبی زوجین وخشونت علیه زنان رابطه وجود دارد. بدین نحو که هرچه اعتقادات مذهبی زوجین بالاتر باشد میزان خشونت علیه زنان کاهش می یابد و کاهش اعتقادات مذهبی باعث افزایش خشونت علیه زنان بطور کلی و ابعاد 4 گانه خشونت (اقتصادی ، ‌اجتماعی ،‌روانی و فیزیکی ، بطور جداگانه می گردد.

1-8-3- جمع‌بندی از پیشینه تحقیقات
با مطالعه تحقیقات انجام شده می توان عنوان نمود که قریب ازدواجهایی که در سن پایین انجام می شود احتمال وجود خشونت در آنان بیشتر است مضافا اینکه اگر زوجه به نسبت تحصیلات و سطح فرهنگی خانواده در سطحی پایین تری قرار گرفته باشد احتمال اعمال خشونت از سوی زوج بر وی بیشتر است از سویی دیگر در نتیجه خشونت علیه زوجه، انواع شکستگی های اندام و ضرب و شتم متصور بوده و این امر در تمام سطوح فرهنگی و اجتماعی جامعه وجود داشته ولی در سطوح پایین تر شایع تر است . بر این اساس می توان اظهار نمود که قریب به اتفاق خانواده هایی که در آن خشونت رواج دارد زنان و مردان خانواده (زوج و زوجه) در دوران کودکی در خانواده های خود به نوعی خشونت را تجربه کرده اند و معمولا خشونت در خانواده هایی وجود دارد که در آن اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی وجود داشته و نوع اعمال خشونت از سوی مردان صرفا به ضرب و شتم خلاصه نمی شود بلکه خشونت اقتصادی علیه زنان ، خشونت روانی و در مراحل بعدی خشونت اخلاقی و حتی جنسی از شایع ترینروش های خشونت آمیز مردان بر علیه زنان است. آن روی سکه خشونت خانواده ها واکنش‌های زنان است که معمولا به جهت ترس از دست دادن کودک و یا از هم پاشیدن زندگی شان دست به افشاگری نزده و آن را پنهان می نمایند به گونه ای که بیشترین واکنش اعتراض به خشونت علیه خود را با فریاد و گریه ابراز می نمایند و کمترین آن مراجعه به مقامات انتظامی است در این میان خانواده هایی که پایبندی به امور مذهبی و دینی در آنان وجود دارد کمتر به خشونت و امثالهم متوسل می گردند. بر این اساس بیشتر خشونتهای اعمال شده توسط مردان در محل زندگی خود می باشد و کمتر در محل زندگی اقوام یا خارج از خانه دست به چنین عملی می زنند. در بررسی پرونده های قضایی در این خصوص قریب به اتفاق پرونده های تشکیل شده به رضایت طرفین و یا برائت زوج ختم می گردد و برخی از آنان به طلاق و بذل حقوق زوجه منتهی می شود و در پاره ای از مواقع نیز به نفع شاکی پرونده مختومه میگردد. لذا با توجه به موارد فوق می توان عنوان نمود که خشونت در تمامی ابعاد و جنبه های آن همواره ستم و ظلمی است که بر زنان روا شده و امروزه باید با فرهنگ سازی مانع از چنین پیشامدهایی تاسف آمیز گردید.
2-1- مروری بر مبانی نظری

معمولا خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود. پرخاشگری اعمال خصمانه ای است که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیائ آسیب می رساند. آسیب زدن به دیگران روش های مختلفی دارد : می توان کسی را تحقیر کرد به او اهانت نمود یا دشنامش داد . (آسیب روانی ) و یا برای نابودی او تلاش کرد (آسیب بدنی) در هر دو مورد ، هدف آسیب رساندن یعنی تحمیل نوعی درد و رنج است معمولا وجه تمایز خشونت با دیگر انواع پرخاشگری در شدت این آسیب نهفته است (مهرآرا، 1373: 160)
بعضی از نویسندگان خشونت را تلاش عمدی برای وارد آوردن آسیب بدنی دانسته اند. و بدین صورت آن را از سایر اشکال و رفتارهای پرخاشگرانه ،‌شامل آسیب های روانی ، از قبیل تحقیر ، اهانت ،‌توهین، ‌فحاشی و انواع رفتارها ، از جمله بیان کنایه و استهزاء و…. متمایز می سازند.
رونالد بلک برن (1996)، اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می گوید :« به نظر وی کاربرد غیر قانونی زور شامل دیگر کشی ، تهاجم ،‌سرقت ،تجاوز و سایر تهاجم های جنسی را خشونت کیفری گویند » ( رفیعی فر، 1377:‌ 1) «آکادمی ملی علوم در ایالات متحده آمریکا در بررسی اخیر در مورد موضوع مربوط به پیشگیری از خشونت ، اصطلاح خشونت یا رفتار تهاجمی را به شرح ذیل بیان نموده است : «رفتاری که توسط فردی به قصد تهدید یا آزار و اذیت فیزیکی دیگران یا شخص به خصوص بروز می کند» این تعریف در عین حال که موجز و قطعی است اما به نحوی است که شامل خشونت در مورد اموال یا خشونتی که ماهیتا روحی است از جمله احساسات سوء و صدمات ناشی از ترس و هیجان نمی شود»
با توجه به اینکه نمی توان علت واحدی را برای ارتکاب جرائم خشونت آمیز که باعث ایجاد بی ثباتی و نهایتا ناامنی در جوامع و قربانی شدن بیگناهان فراوانی می شود در نظر گرفت و نیز با توجه به اینکه اشکال مختلفی که جرائم خشونت آمیز ممکن است داشته باشند بر حسب پیشرفت فرهنگی ،‌سیاسی و اجتماعی و… از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشند. و این گونه جرائم ممکن است از یک کشور و یا حتی یک منطقه به یک کشور و منطقه دیگر تغییر پیدا کند. بنابراین شایسته است تعریف دقیقی که در خصوص همه وضعیت ها مقبول و مناسب باشد. جستجو شود. در بند 73 راهنمای مباحثات که به منظور کمک به آماده سازی کارگاهها برای نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین – قاهره 29 آوریل 1995 تنظیم گردیده است جرایم خشونت آمیز به شرح ذیل تعریف شده اند : « هر عملی که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی گردد جرم خشونت آمیز تلقی می شود. که این توضیح نیز به آن اضافه شده است تعریف رفتار خشونت آمیز منوط به موازین و رویه های قانونی و هم چنین رویه ها و موازین مختلف اجتماعی فرهنگی است» بنابراین سوء استفاده جنسی ، ضرب و شتم تجاوز به عنف ، آدم کشی ، خودکشی ،‌خرید و فروش زنان و کودکان ، موارد ترک و کوتاهی در نگهداری کودک ،‌رانندگی خطرناک و مجرمانه ، سرقت مسلحانه ،‌خشونت از طریق ایجاد رعب و وحشت ، تروریسم و….. می تواند اشکالی از خشونت تلقی شوند که در داخل این تعریف جای می گیرند.
در جایگاه نظری ، عده ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می پندارند و عده ای دیگر در مقابل نظر به غیر ذاتی بودن به عبارتی اجتماعی بودن آن دارند که تحت شرایط اجتماعی ، هنجارهای فرهنگی و واکنش در مقابل کنش دیگران و یادگیری اجتماعی بروز پیدا می کند.
برخی از اعمال خشونت آمیز به صورت آگاهانه و عمدی صورت می گیرد و بعضی بر اساس تحریک غیر ارادی و لذا نمی توان بین ارادی بودن و غیر ارادی بودن افعال خشونت آمیز ، قائل به تفکیک شد.

تعدادی از پژوهش ها نشان داده اند که اعمال خشونت ها واقعا یک رفتار اکتسابی است شوهران خشن امروزی ، کودکان والدین خشن دیروزیند و رفتار والدین در آنها بی تاثیر نبوده است.
عواملی چون شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی ، تکرار خشونت ، حساسیت افراد و وسایل ارتباط جمعی ، نقش مهمی در بروز خشونت دارند و نمی توان شرایط و نقش الگوهای اجتماعی ، فرهنگی و… را در این زمینه انکار کرد. بهترین پیش بینی کننده های رفتار خشن عبارتند از : 1- مصرف الکل 2- سابقه اعمال خشن همراه با بازداشت یا فعالیت کیفری 3- تاریخچه و سابقه سواستفاده از کودکان . (مارتینو، 1998: 9)
هر جامعه ای در گوشه و کنار زوایای خود می تواند در بر دارنده ارتکاب این نوع جرائم باشد. البته برخی عوامل وابسته وتشدید کننده هم وجود دارند که مستقیما به نظام ارزشهای اجتماعی و یاسازوکارهای تقسیم ثروت مربوط نمی شوند که می توان به دسترسی به اسلحه گرم ، طراحی شهری ، استفاده از الکل و سوءمصرف داروها و بالاخره خصوصیات فردی اشاره کرد که ارتباط زیادی با گسترش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *