پایان نامه با عنوان : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع9- مواد 51 و 53 قانون تأسیس  بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه 1350 ه.ش.

10-ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351ه.ش.

11ـ بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی مصوب 1318و 1379 ه .ش.

12ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1351

13ـ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 ه.ش.

14ـ ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 ه.ش.

15ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 ه.ش.

 

 

 

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[1] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ 26 رمضان و 19 ذیقعده سال 1329 ه. ق می باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند اما ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را بدست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می نمود و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می گردید، لیکن اگر افلاس      محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه1ـ مصوب کمیسون عدلیه :تاریخ 2/41390 ، منتشر در مجموعه ی ادواری ، دوره 2، جلد 1، ص 408.

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن