پایان نامه با عنوان : کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

معادله انتگرال از نوع دوم  (12)

می نامند. این گونه معادلات در کاربردهای مهندسی و فیزیک، نظیر انتقال گرما، رشد کریستالها و مکانیک سیالات ظاهر می شوند.

2-7– معادلات انتگرال همگن

اگر معادله انتگرال فردهلم نوع دوم

(=  () +λ

و معادله انتگرال ولترا نوع دوم

(= () +λ

شرط مستقر باشد آنگاه معادله حاصل را یک معادله انتگرال همگن می نامند اگر این طور نباشد معادله مورد نظر را یک معادله انتگرال غیر همگن می گویند.

2-8-هسته معادله انتگرال

هسته های جدائی پذیر یا تبهگن:

شکل استاندارد هسته های جدائی پذیر یا تبهگن به صورت زیر می باشد:

) =                                                                                                   (19)

عبارات  t و و  و3 + –  غیره مثال هایی از هسته های جدائی پذیر هستند. هسته های غیر جدائی پذیر خوش رفتار را با بهره گیری از بسط تیلور به هسته های جدائی پذیر به شکل(19) تبدیل می کنیم. به

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا