دانلود پایان نامه

شود. این تقویت ها مشکل را بدتر می کند هم چنین جنبه های شناختی نیز بحث می شوند. همان طور که تقویت های اجتماعی خاص کاهش می یابد و محیط تقویت کنندگی کمتری دارد احتمالا افسردگی افزایش می یابد عزت نفس کاهش یافته و احساس حقارت به همراه سایر احساسات ناخوشایند به وجود می آیند.
علل محیطی به ویژه برای افسردگی تک قطبی اهمیت بیشتری

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کریر، E20، ،

دیدگاهتان را بنویسید