دانلود پایان نامه

لوینسون سازه وابستگی هیجانی۷۵ را شرح داده است (لوینسون و سی لی۷۶، ۲۰۰۳) این اصطلاح نیاز شدید به حمایت و تایید که پیوندی نزدیک با افسردگی دارد را شرح می دهد. یافته های لوینسون، نتایج رین هرز و همکاران (۱۹۹۹) را مبنی بر این که افراد ۲۱ ساله افسرده نشان داده اند که حمایت اجتماعی شدیدی نیاز دارند تا کسانی که افسرده نیستند را تقویت می

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد سواحل جنوبی دریای خزر، دریای خزر

دیدگاهتان را بنویسید