وسیله معلمانشان از همان اوایل مهدکودک متخاصم تر از همسالانشان توصیف شدند. نوجوانان افسرده خودشان را در سن ۹ سالگی مضطرب تر، نامحبوب و طرد شده از سوی خانواده گزارش کردند. کاسپی و همکارانش (۱۹۹۶) دریافتند که کودکان سه ساله که بازداری شده۷۴ بودند با احتمال بیشتری در سن ۲۱ سالگی دارای ملاک های MDD نسبت به سایر کودکان هستند. هم چنین

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید