دانلود پایان نامه

وسیله معلمانشان از همان اوایل مهدکودک متخاصم تر از همسالانشان توصیف شدند. نوجوانان افسرده خودشان را در سن ۹ سالگی مضطرب تر، نامحبوب و طرد شده از سوی خانواده گزارش کردند. کاسپی و همکارانش (۱۹۹۶) دریافتند که کودکان سه ساله که بازداری شده۷۴ بودند با احتمال بیشتری در سن ۲۱ سالگی دارای ملاک های MDD نسبت به سایر کودکان هستند. هم چنین

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع فرکانس‌های، پایه‌ای، اینرسی، حالت،

دیدگاهتان را بنویسید