داشته اند. عوامل محیطی می توانند باعث حفظ علایم افسردگی و بدتر شدن آن شوند. شواهد و مدارکی وجود دارند که نشان می دهند رفتارهای والدین ممکن است با افسردگی کودکان و نوجوانان ارتباط داشته باشد. (ویس من و پایکل، ۱۹۷۴) برای مثال مشاهده شده که مادران افسرده مهارت های والدینی محدودی دارند، عواطف منع شده دارند. در نشان دادن عواطف مشکلات

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ایزوله، سیستمیک، (۲۰۰۸-۲۰۰۴)، هندوانه

دیدگاهتان را بنویسید