دانلود پایان نامه

بیشتری دارند و در ارتباطات مشکلاتی دارند. در میان کودکان و نوجوانان افسرده مادران افسرده بیشترند که این فقط مربوط به یک عامل ژنتیک نیست بلکه با محیط نیز ارتباط دارد (ولنر، مک کراری و لئونارد، ۱۹۷۷، ایزن بروچ، ۱۹۸۳) در یک مطالعه جدیدتر دیده شد که والدین کودکان افسرده کمتر از والدین کودکان غیرافسرده به کودکانشان پاداش می دهند (کل و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهاندازه اثر، سلامت روان، استرس

دیدگاهتان را بنویسید