دارای اضطراب اجتماعی هستند ممکن است تعداد برخوردهای خو را با زنان ثبت کنند و افراد چاق ممکن است مقدار کالریهای مصرفی خود را ثبت نمایند. نظارت بر جریانات درونی به شکل پاسخهای حسی و عاطفی نیز ممکن است نوعی خودنگری باشد.
حداقل دو روش برای توصیف فرایند خودنگری افراد افسرده وجود دارد. اول، افراد افسرده تمایل دارند تا بطور

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد شنبلیله، صادقزاده، اهری، (احکامی

دیدگاهتان را بنویسید