دانلود پایان نامه

همکاران،۱۳۷۶).
لوینسون فرض می کند که کاهش میزان تقویت مثبت وابسته به پاسخ باعث بعضی از رفتارهای مربوط به افسردگی مثل خستگی فقدان علاقه و شکایت های جسمانی می شود. شخص افسرده یاد می گیرد که از راه همدردی و توجه دیگران به رفتارهای کلامی و غیرکلامی افسرده اش تقویت اجتماعی زیادی را حفظ کند. به این ترتیب محیط باعث حفظ افسردگی می

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد هلیکوباکترپیلوری، گوارش، بیوپسی، ژنوتاپینگ

دیدگاهتان را بنویسید