مشتری پیدا کنیم از اینرو شاهد این هستیم که حضور واسطه ها در بازارهای الکترونیکی به اندازه حضور آنها در بازارهای سنتی مهم و حائز اهمیت است بنابراین واسطه ها باید تمام سعی خود را در جهت کسب اعتماد مشتریان و فروشندگان داشته باشند زیرا هدف و ماهیت واسطه ها همین می باشد آنها می توانند با از بین بردن بسیاری از ریسکها معملات را تسهیل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههیدرواستاتیک، (۳-۴)،، هیدرواستاتیکی، رسید:

دیدگاهتان را بنویسید