دانلود پایان نامه

بازارهای الکترونیکی (b2c) :اعتماد واسطه در مقابل اعتماد فروشنده می باشد .بنابراین قرار است اثر، متغیر اعتماد به عنوان متغیر مسقل و اثرگذار بر روی متغیرهای وفاداری نگرش و نیت خرید به عنوان متغییرهای وابسته و تاثیر پذیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

۶ – جمع بندی
امروزه به دلیل پیشرفت های فناوری، کسب و کارها

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایقانون مجازات، قاچاق کالا، مرور زمان

دیدگاهتان را بنویسید