دانلود پایان نامه

باشند(چانگا،۲۰۰۶۱۹:)

۵ – مدل مفهومی
اعتماد در تجارت الکترونیک تحت تاثیر متغیرها و عوامل گوناگونی قرار می گیرد و از طرفی بر عوامل مختلفی نیز تاثیر گذار است به منظور طراحی چارچوب مفهومی تحقیق ،ابتدا کلیه معیارهای موجود در منابع نظری استخراج گردید،سپس تعدادی اط آنها حذف و تعدادی به آنها اضافه شد و در قالب

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمرز،، سامرفلد، همکارانش[۳۴]،، درمحاسبه

دیدگاهتان را بنویسید