واسطه گر و فروشنده وفاداری مشتری و در نهایت خرید را افزایش دهند
در مدل های B2C از تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از فاکتور های کلیدی و از عناصر اصلی در موفقیت تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع وسترگارد، نمی‌شود، چوپرا، فرکانس‌های

دیدگاهتان را بنویسید