دانلود پایان نامه

واسطه گر و فروشنده وفاداری مشتری و در نهایت خرید را افزایش دهند
در مدل های B2C از تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از فاکتور های کلیدی و از عناصر اصلی در موفقیت تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده

دیدگاهتان را بنویسید