د آنها، اهمیت می‌دهند. طرحهای جبران خدمات، تخفیفهای ویژه، پرداخت براساس چگونه قرار گرفتن محصول در قفسه و محل قرار گرفتن قفسه در فروشگاه، همه و همه راههایی است که تولیدکنندگان به واسطه آن، خدمات را از واسطه‌ها می‌خرند.
تهیه اطلاعات در خصوص مشتریان
علاوه بر نشر اطلاعات و خدمات اثرگذاری، واسطه‌ها اطلاعات با ارزشی را

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع دلبستگی ناایمن، اختلالات روانی، حمایت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید