اصلی برای کاهش عدم قطعیت در روابط مبادلات الکترونیک است(چو و جیالین،۲۰۰۸۳۵:)
قصد خرید اینترنتی به منزله ی متغیر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است ، خود پیامدارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است(بلانگر،۲۰۰۵۳۲:) بنتبراین آنچه مشخص است اعتماد تاثیر به سزایی بر تصمیم

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، انرژی مصرفی، انرژی در ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید