قسم دوم؛ بهره‌گیری تولیدکننده از خدمات واسطه‌ها
انتشار اطلاعات محصول
یکی دیگر از خدمات واسطه‌ها به تولیدکنندگان، اطلاع رسانی به مشتری درباره محصول و مشخصات آن است.
اثر خرید
تولیدکنندگان علاوه بر خدمات اطلاعاتی، به خدمات واسطه‌ها به دلیل اثرگذاری روی رفتار مصرف کنندگان و انتخاب خرید

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایارتکاب جرم، اختلاس، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید