دانلود پایان نامه

قسم دوم؛ بهره‌گیری تولیدکننده از خدمات واسطه‌ها
انتشار اطلاعات محصول
یکی دیگر از خدمات واسطه‌ها به تولیدکنندگان، اطلاع رسانی به مشتری درباره محصول و مشخصات آن است.
اثر خرید
تولیدکنندگان علاوه بر خدمات اطلاعاتی، به خدمات واسطه‌ها به دلیل اثرگذاری روی رفتار مصرف کنندگان و انتخاب خرید

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد صنایع مواد غذای، مواد غذایی

دیدگاهتان را بنویسید