کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور بالای 200 سی سی و سه چرخ با وزن تا 400 کیلوگرم (گواهینامه الف- 3).

1- حداقل سن 18 سال تمام.

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

3 – دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت تا 200 سی سی حجم موتور(الف -2) که حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

4 – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ت: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب -1).

1- حداقل سن 18 سال تمام.

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ث: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب -2).

1- حداقل سن 21 سال تمام.

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (ب -1)

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

4 – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ج: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (پ -1 و پ- 2).

1- حداقل سن 23 سال تمام.

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (ب -1).

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

4 – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ح: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه درجه(ت -1).

1 – حداقل سن 25 سال تمام.

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (پ-1).

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

4 – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

خ: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه درجه (ت-2).

1 – حداقل سن 25 سال تمام.

2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (پ-2).

3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

4 – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

د: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبک عمرانی و کشاورزی:

1 – حداقل سن 18 سال تمام.

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی  با وسیله نقلیه مربوط.

ذ: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگین عمرانی و کشاورزی:

1 – حداقل سن 23 سال تمام.

2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟