راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   بند چهارم: كودك از ديدگاه قوانين سايركشورها همان طوركه در مبحث قبلي اشاره شد اكثر كشورهای جهان سعي كرده­اند قوانين داخلي خويش را تا جايي كه امكان پذير است تغيير داده تا بتوانند حقوق كودكان را رعايت كنند. بيشتر كشورها […]

پايان نامه حقوق:بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   نتيجه      جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل مجموعه اي از عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه است كه بر روي روابط و مناسبات دو يا چند كشور تاثير گذاشته و داراي آثاري در مناسبات آنها با يگديگر و ساير كشورها […]

پايان نامه ارشد:بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   کودکان بی­سرپرست در آیات و روایات      توجه و اهمیت دین اسلام به اطفال بی­سرپرست علاوه برآن­که رحمت و لطف خداوند را در پی­دارد جنبه دیگری نیز دارا می­باشد و آن آگاهی پیش­گیرانه از عواقب رها شدن یتیم و اطفال […]

دانلود پايان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   حمایت ازکودکان دراسلام      کودکان یکی از اعضای نیازمند درجامعه هستند که حکومت وشهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقی وگاه به لحاظ حقوقی به­رعایت حقوقی درقبال­خود موظف­می­کند. توجه دوباره بشر به­حقوق این قشراز افراد جامعه دراثر بیداری وجدانی جهانی […]

دانلود پايان نامه با عنوان بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   ـ  شیوه­های رفتار معصومین( ع) با کودکان بی­سرپرست رسول­خدا و امامان معصوم (ع) با الهام گرفتن از قرآن وتعالیم آسمانی آن به­همان روش قرآن به سرپرستی ومورد لطف قرار دادن ایتام وکودکان بی­سرپرست رفتار می­کردند، چنان که دراحادیث و روایات […]

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   ـ  سرپرستی کودکان از دیدگاه فقها همان­طور که گفتیم یکی از حقوق کودکان بی­سرپرست برجامعه، حق سرپرستی است، چنان­که در آیات متعددی ازقرآن به­رعایت حقوق کودکان یتیم و بی­سرپرست تأکید شده است. صغیری که ولی او فوت کند و سرپرست […]

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام-دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   بند سوم : حمایت ویژه از کودکان هنگام جنگ یکی ازحقوق کودکان درهنگام جنگ مصونیت آنها از هرگونه تجاوز وتعدی است. این موضوع درآیات  قرآن ونیز سخنان بزرگان دینی بصورت روشن وصریح بیان شده است. خدا درآیاتی از قرآن کشتن […]

حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام-پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   بند چهارم : حقوق هویتی کودک درجامعه یکی ازحقوق مسلم هرانسان حق تابعیت اوست. این حق درمورد کودکان نیز ثابت است. منظوراز تابعیت وابستگی به یک کشور و وطن قراردادن یک مرز و بوم و پیوستن به مبانی، اصول، سنن […]

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام-دانلود پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   بند ششم : ممنوعیت خرید وفروش کودک بطور کلی ازدیدگاه اسلام خرید وفروش انسان آزاد، حرام و ممنوع بوده و مجازات قطع ید دارد. محقق خویی(ره) درکتاب «مبانی تکمله المنهاج» می­فرماید: «هر کس به خرید وفروش انسان آزاد، اعم از […]

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام قسمتی از متن پایان نامه :   چکیده:     این­پایان­نامه­درسه­فصل­تدوین­شده­است­که­درفصل­اول­تعاریف­ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)ودرفصل­دوم حمایت­ازکودکان­دراسنادوحقوق­اسلامی­ودرفصل­سوم­مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودکان­راموردبررسی­قرار می­دهیم­.     امروزه مهم­ترین عاملی که زندگی میلیون­ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگ­هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب­های جبران­ناپذیری را متحمل می­شوند. میلیون­ها کودک درجنگ­ها درگیر شده­اند که فقط تماشاگر […]