پایان نامه با کلید واژگان بهداشت روان، آرامش خاطر

دگرگوني نيز سخن مي‌رود: پيدايش هويت‌هاي جديد، احياء هويت‌هاي قديم و دگرگون شدن هويت‌هاي موجود. از سياست جديد هويت سخن رانده مي‌شود (ص11).45 2-4-2. مفهوم هويتهويت در کتاب‌هاي لغت به... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، جنس مخالف

بفهمد انتقادي نسبت به او صورت گرفته، آنگاه تمام تلاش‌هاي گذشته‌اش را بي‌ثمر ديده، بسيار رنجيده‌خاطر مي‌شود که اکثر اوقات رنج خود را به صورت خشم و عصبانيت نمايان خواهد ساخت. توجه... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژگان دختران نوجوان، گروه همسالان

گونه‌اي طراحي شده است که عملا امکان دست يابي کامل بدان مؤثر نيست و اين بدين معناست که زنان و مردان بايد همواره علاوه بر داشتن غم و افسوس باربي شدن و باربي داشتن که از بي‌هويتي فرهنگي... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژگان تناسب اندام، احساس حقارت، سلامت روان

ه هنوز مبهم است و نياز به تامل و تفکر فراوان دارد اينستکه چگونه ميتوان يک فرد را با استفاده از يک الگو تربيت کرده و او را علاقه‌مند به منش ديني آن الگو نمود.پس وقتي از اين صحبت مي‌شود... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژگان کودک و نوجوان، ناخودآگاه، کودکان و نوجوانان

بررسي مولفه‌هاي ديني در الگوي فيلم انيميشن نوجوانا1-6-6. فيلم نوجواناناز فيلم نوجوانان دو برداشت مي‌توان داشت، فيلم‌هايي دربارة نوجوان با مخاطب بزرگسال که اکثر در آنها نحوة برخورد... ادامه | Share it now!

منابع مقاله درمورد پديدآورنده، تلخيص، فكري

استفاده شده است (ماده 6 پيش‌نويس لايحه مالكيت ادبي و هنري). 2- حق پخشطبق ماده 3 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان ايران، پخش اثر فكري از جمله حقوق انحصاري صاحب و پديدآورنده آن است كه به... ادامه | Share it now!

منابع مقاله درمورد فرهنگ عامه، مدت استفاده

داخلي و جهاني به وجود آمده، در حال حاضر ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان … مصوب 81348 ايران، علاوه‌بر ايراداتي كه دارد، وافي به مقصود نيست. به طور مثال در زمينه حقوق ناشي از... ادامه | Share it now!

منابع مقاله درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، امر به معروف

انتشار با جلوگيري از انتشار کتابها و نشريات مجاز، انتشار کتابهاي مفيد براي اداري وظيفه امر به معروف و نهي از منکر، تدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي جمهوري اسلامي ايران در... ادامه | Share it now!

منابع مقاله درمورد سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، حق ثبت اختراع

فراهم نمي‏آورد.اين ويژگي به نفع قانون آن The Anne of State که در 1710 ميلادي از سوي پارلمان انگليس وضع شد، نخستني قانون حق مولف در جهان است. بر پايه اين قانون با گذشت مدت زمان مشخصي، امتياز... ادامه | Share it now!

منابع مقاله درمورد سلطنت مطلقه، ناخودآگاه، طبقه حاکم

و ايران و حتي چين و هند هنوز ادعاي مالي خاصي نسبت به آثار خود نداشتند، مگر حس لذت ناشي از خلق اثر و کسب افتخار.در دوران پيش از اختراع ابزار و امکانان و وسايل زندگي، انسان هاي اوليه از... ادامه | Share it now!