پایان نامه شیوه جبران خسارت/جبران خسارت در مسئولیت قهری

شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد به جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری .این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می‌شود، در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود […]

پایان نامه درباره داعش/:هزینه شکل گیری داعش

در اینجا این پرسش مطرح می شود که داعش چگونه وبه چه نحوی موفق به شکل گیری شد ؟ چه پارامترهایی به این ساختار اجازه خود نمایی به این شکل ودر این سطح را داد؟ چه کشورهایی در منطقه به شکل گیری این گروه کمک کردند؟ چه کشورهایی از حضور وفعالیت این گروه نفع بردند؟ و در یک جمله مخارج […]

پایان نامه درباره استرس شغلی/:نظریه­ های رضایت شغلی

نظریه بروفی[1] بروفی (1959) نظریه­های رضایت شغلی را به شرح زیر تقسیم نموده است: نظریه نیازها: میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می­شود و به دو عامل بستگی دارد. اول چه مقدار از نیازها و به چه میزان از طریق کار و احراز موقعیت مورد نظر تأمین نشده باقی می­ماند. نتیجه­ای که از بررسی عوامل اول و […]

پایان نامه تعارضات زناشویی:راهبردهای حل تعارض

راهبردهای حل تعارض[1] محققان 5 راهبرد مستقل را برای مدیریت تعارض تشخیص داده اند: رقابتی[2]، مشارکتی[3]، انطباقی[4]، اجتنابی[5] و مصالحه ای[6]. اگر چه تحقیقات قابل ملاحظه ای درباره این راهبردها در بافت های رابطه ای (فیتس پاتریک[7] و وینکه[8]، 1979؛ کلاین[9] و جانسون[10]، 1997؛ سیلارز[11]، 1980) و سازمانی (بلیک[12] و مونتون[13]، 1964؛ پوتنام[14] و ویلسون[15]، 1982؛ رحیم، 1986؛ رحیم و بونوما[16]، […]

پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:مفهوم Aneka در اینترنت اشیا

Aneka تعاددی از خدمات را تأمین می کند که به کاربران اجازه ی کنترل، خودسنجی، اختصاص دادن، بازبینی و صورتحساب کاربران برای منابع استفاده شده توسط کاربردهای آنان را می دهد. در زمینه ی کاربرد محیط های هوشمند Aneka Pass دارای یک ویزگی مهم دیگر حمایت کننده تأمین ذخیره منابع روی توده های عمومی مانند Microsoft Azure، Amazon EC2 و […]

پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/ادغام در شرکتهای تجاری

تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری دراین بخش ابتدا مفهوم و ماهیت ادغام بحث خواهد شد. قطعا” تفهیم این موضوع به نحو دقیق ما را دربررسی آن کمک خواهد کرد. گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات مهمترین ونخستین مفهوم دخیل دراین بحث آنست که […]

پایان نامه درمورد اخلاق حرفه ای:نظریه اسنادی رهبری

نظریه اسنادی رهبری تئوری اسنادی رهبری مربوط به کسانی می شود که می کوشند روابط علی و معلولی را درک کنند، از دیدگاه رهبری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهند. پژوهشگران با استفاده از چارچوب اسنادی متوجه شدند که افراد با فراست ، بارز، ساعی، […]

پایان نامه درمورد اعتبار برند/:مفهوم دانش محصول

مفهوم دانش محصول ويتنر[1]و همكاران(1991) در تحقیقي در مورد نقش دانش محصول در ارزيابي توسعه برند انجام دادند و دريافتندكه دانش محصول در پذيرش توسعه برند توسط متخصصان تاثير تعديل­كننده دارد. بر اساس تعریف براکس[2] (1985) می­توان دانش محصول را به سه دسته­ی مهم تقسیم بندی کرد. 1.دانش ذهنی یا درک شده دانش عینی دانش بر مبنای تجربه اسمیت[3] (1998) […]

پایان نامه اعتبارسنجی واحد تجاری|مدلهای امتیازدهی اعتباری

دانهم[1] در سال 1938 اولين سيستم ارزيابي تقاضا نامه‌هاي اعتباري را با بكارگيري پنج معيار زير توسعه داد.(آلتمن،2000، 16) 1ـ موقعيت[2] 2ـ درآمد[3] 3ـ وضعيت مالي 4ـ ضامن يا وثيقه[4] 5ـ اطلاعات بازپرداخت وام از بانك‌ها[5] دانهم استدلال كرد كه اهميت معيارهاي مختلف بايد براساس تجربه مشخص گردد. با آمدن كارت‌هاي اعتباري در اواخر 1960 اهميت رتبه بندي اعتباري براي […]

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:توسعه تعهد سازمانی

مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی براي شناخت فضاي مفهومي، ابعاد و کاربرد مفهوم تعهد سازمانی، بررسي مراحل رشد و توسعه آن ضروري است. به طورکلي، توسعة مفهو مي تعهد سازما ني ر ا مي توان به سه دوره تقسيم كرد که بدون تر ديد هريک از اين دوره ها تأ ثير نيرومندي بر وضعيت مفهوم سازي کنو ني آن […]