مزایای مهندسی مجدد

مزایای مهندسی مجدد      در ذيل مهمترین مزایای مهندسی مجدد از ديدگاه همر و چمپي ارائه شده است :     واحدهای کاری از ((اداره های تخصصی)) به ((تیم های فرآیندی)) تبدیل می شوند : شرکت هايی... ادامه | Share it now!

مفهوم فرسودگي شغلي

مفهوم فرسودگي شغلي در سال 1990، چرنيس نشانگان فرسودگي شغلي را چنين تعريف كرد: كاهش انگيزه در كار، پاسخ درگيري هاي شديد، عدم رضايت، كناره گيري رواني و خستگي عاطفي. به نظر ماسلاچ و جكسون... ادامه | Share it now!

تعریف­های نگرش

تعریف­های نگرش از ديدگاه روانشناسان اجتماعي نگرش “تمايل اجتماعي است که به وسيله ارزيابي علاقه­مندي يا بي­علاقگي به موجوديتي خاص بيان مي­شود”. طبق اين تعريف کارکرد نگرش، هدايت... ادامه | Share it now!

مفهوم جامع یادگیری

یادگیری امروزه در جامعه یادگیری مهم ترین مسئله در شرکت ها می باشد و برای مدیران فرصت یادگیری یکی از مهم ترین و کلیدی ترین فرصت برای ایجاد امنیّت شغلی در سازمان و جامعه می باشد(نرلاند،... ادامه | Share it now!

مفهوم تصویر برند

مفهوم تصویر برند تصویر ذهنی در روانشناسی، عبارتست از تجربه های حسی که بدون ارتباط با محرک روی می‌دهد. لذا تصویری است ذهنی که یک فرد یا مردم به طور کلی، از شخص یا موسسه ای یا محصول... ادامه | Share it now!

هدف گذاری در تبلیغات

هدف گذاری در تبلیغات هدف های ما طرح ونقشه کلی هستند که اندیشه ما را هدایت می کنند( رابینز،1377) برای کلمه هدف در متون مدیریتی و بازرگانی مفاهیم بسیاری وجود دارد که مسئله هدف یکی از مسایل... ادامه | Share it now!