فن آوري و خصيصه هاي مادي و تاثیر آن بر استرس شغلی

فن آوري و خصيصه هاي مادي خصيصه هاي مادي استرس كار را چنين تعريف كرده اند: شرايط مادي كه فرد را در ميان گرفته است.در رابطه با متغيرهاي مادي ، استرس زماني رخ مي دهد كه حد اقل شرايط زيستي و... ادامه | Share it now!

رویکرد روانکاوی و روانکاوی نوین در خصوص سلامت روانی

رویکرد روانکاوی و روانکاوی نوین مکتب روانکاوی از این جهت که به مفهوم تعادل بین ساختارها، تشخیص و درمان استوار است، به مکتب زیست­گرایی شباهت­هایی دارد. روانکاوی معتقد است که شخصیت... ادامه | Share it now!