ابعاد چابکی،پایان نامه درباره چابكي سازماني

با افزایش تغییر در محیط کسب و کار و رقابتی تر شدن آن،سازمان های تولیدی نیازمند سیستم تولیدی هستند که بتوانند به تمامی نیازهای مشتریان پاسخگو باشند.در محیط آشفته ای (نامطمئن و متغیر) که شرکتهای ما در آن مشغول فعالیت هستند،یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت آنها،چابکی است.ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است.شرکت ها در این […]

انواع تفکر//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

– انواع تفکر تفکر یا اندیشیدن انواع متعددی دارد و دانشمندان با توجه به ملاک‌های موردنظر خود تفکر را به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند: ویتاکر[1] (1960) با توجه به نیروهای بیرونی یا درونی مؤثر بر تفکر به دو نوع تفکر واقع‌گرا و خود گرا اشاره‌کرده است. جانسون لیرد[2] (1988) بر اساس ملاک هدف، انواع تفکر را در دودسته کلی بی‌هدف […]

دیدگاه انگیزشی پیشرفت تحصیلی:/پایان نامه یادگیری مشارکتی

دیدگاه انگیزشی تأکید این دیدگاه نخست بر پاداش و ساختارهای هدف است که تحت تأثیر این پاداش‏ها و ساختارهای هدفمند دانش‏آموزان به یادگیری می‏پردازند. ساختارهای مشارکتی موقعیتی را ایجاد می‏کنند که اعضای گروه از طریق آن موقعیت می‏تواند به هدف‏های شخصی برسند (جانسون و جانسون[1]، 2011). نمره دادن رقابتی روش پاداش در کلاس‏های سنتی، هنجارهایی را به وجود می‏آورد که […]

مفهوم مدیریت دانش:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

مفهوم مدیریت دانش تبدیل اطلاعات به دانش کاربردی است بطوری­که این دانش به آسانی در اختیاردیگران قرارگیرد و برای آن­ها قابل استفاده باشد (سعیدی­کیا،1384). شایدوسیع­ترین کار تحقیقاتی درزمینه مدیریت دانش تا امروزدرسال 1995توسط «نوناکا»و«تاکوچی» صورت گرفته باشد. مدیریت دانش سعی دربازکردن جایگاه خود با ارائه راه­حل­های متنوع و متفاوت درمقابل مفاهیم TQMو مهندسی مجدددارد گرچه مدیریت دانش به تمرکز بر […]

تعامل فعال،پایان نامه شیوع اختلالات شخصیت

تعامل فعال: به تدریج که بچه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، می‌توانند از محیطی که والدین بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند، فراتر روند و محیط‌هایی باب طبع خود برگزینند یا بسازند. این محیط‌ها نیز شخصیت آن‌ها را شکل می‌دهد. کودک معاشرتی ترجیح می‌دهد با دوستانش سینما برود تا در خانه تنهایی بنشیند و تلویزین تماشا کند. درواقع شخصیت معاشرتیش وی را وامی‌دارد که محیطی […]

دلايل ایجاد فرسودگی شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

5  دلايل ایجاد عدم انگيزه و رسیدن به فرسودگی شغلی نبودن پاداش : پاداش ستايش، احساس رضايت ، اعتماد به نفس بالا ، ترفيع ، بخشش، شهرت ، اعتبار ، چالش ، ماجرا جويي و هر آن چيز كه باعث احساس مثبت مي شود ، را در بر مي گيرد . احساس بي قدرتي: فرد بايد به اين احساس برسد […]

دفاع های انکاری//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

دفاع های انکاری: دور نگهداشتن عوامل استرس‌زا، افکار،احساس‌ها، تکانه‌ها، یا مسئولیت ناخوشایند یا ناپذیرفتنی از آگاهی الف) انكار: حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با امتناع از پذيرفتن جنبه‌ي دردناك واقعيت يا تجربه‌اي كه براي ديگران آشكار است.. ب) فرافكني: نسبت دادن صفات يا احساس‌هاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي‌هاي شخصي […]

یادگیری خود تنظیم:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ﺑﺮﻳﺘﻮن  وﮔﻠﻦ [1]،(1989)  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رابطﻪ بین مدیریت زمان وموفقیت تحصیلی پرداختند  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻣﺎن  ﺑﻨﺪي و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﮕﺮش زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮانند  ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮفت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. طبق نظر رفتارگرايان خودتنظيمي نوعي از يادگيري است كه افراد به جاي آن […]

دنیای مطلوب در نظریه انتخاب:/پایان نامه هموابستگی زوجین

دنیای مطلوب در نظریه انتخاب: براساس نظریه انتخاب دلیل ادراکات متفاوت ما از واقعیت ,به دنیای مهم دیگری مربوط است که خاص هرکدام از ماست وآن را دنیای مطلوب می نامیم.این دنیای کوچک وشخصی که هر کسی به فاصله کمی از تولدش شروع به خلق آن در حافظه اش می کند ودر تمام طول عمر باز آفرینی آن را ادامه […]

اعتیاد به اینترنت و افسردگی//پایان نامه درمورد اعتیاد به اینترنت

تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان، اعتماد و افسردگی به رغم برتری ها و مزیت های استفاده از اینترنت، نگرانی های جدیدی در خصوص استفاده از آن و تاثیراتی که این تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی انسان می گذارد هر روز در حال افزایش است. کاربران در پی استفاده روزافزون از اینترنت و زندگی در فضای مجازی به مدت […]