دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظریه ی شهید ثانی :

شهید ثانی نیز در توضیح مطالب فوق الذکر اینگونه نظر می دهد:
مشهور بین فقها از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید، پیروان آنها و فقهای متأخر این است که در قتل عمد آنچه اصالتاً واجب است قصاص است، نه چیز دیگر. به عقیده اینان دیه واجب نمی شود مگر با صلح وزمانی که ولی مقتول دیه را اختیار کند، استحقاق آن را نخواهد یافت جز با رضایت مجنی علیه وبر مجنی علیه واجب نیست که آن را بپذیرد. اما ابن جنیه معتقد است که ولی مقتول به عمد، مخیر است بین مطالبه قصاص، گرفتن دیه و عفو از جرم واگر ولی دم بخواهد دیه بگیرد وقاتل عمدی از دادن دیه خودداری کند و خود را برای قصاص شدن در اختیار او گذارد اختیار با ولی دم است و (هم او معتقد است که ) اگر قاتل فرار کند و ولی دم بخواهد از مال او دیه بگیرد؛ به نفع او حکم داده خواهد شد. در جراحات عمدی هم همین گفتگوست؛عفو ولی دم مجنی علیه از قصاص، مسقط حق دیه او نیست.
دلیل عقیده مشهور به شرح زیر است؛
الف ) آیات قرآن [1]:
آیه شریفه « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ؛ آیه شریفه « والجرح القصاص» ؛ عموم آیه شریفه « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ » ؛ آیه شریفه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  »
ب ) احادیث:

  • صحیحه حلبی عبدالله بن سنان از امام صادق شنیدم که او می فرمود هر کس مسلمانی را بکشد دربرابر به قصاص می رسد مگر اینکه اولیای مقتول رضایت دهند، دیه بگیرند. اگر اینان به دیه راضی شوند وقاتل هم بخواهد آنگاه دیه او…
  • روایت جمیل بن دراج، از یکی از اصحاب خود از امام باقر که فرموده است، عمد هر موردی است که در زدن عمد داشته باشد ودر آن قصاص است.

 
 
ج ) استدلال عقلی :
قاتل متلف است و بدل باید از جنس تلف شده باشد واز آن عدول نمی شود مگر با تراضی مانند سایر متلفات.
دلیل این جنبه روایاتی به شرح زیر است:

  • روایتی است از پیامبر اکرم که فرموده است: هرکس کشته ای داشته باشد، مخیر است در یکی از دو نظر یا دیه را بپذیرند یا به قصاص برسند.
  • روایتی دیگر از ایشان که : هرکس کشته یا مجروح شود میان سه چیز مخیر است، یا قصاص می گیرد یا دیه می گیرد و یا می بخشد واگر چهارمی می خواهد دستان او را بگیرد.

1_  قرآن مجید . آیات شریفه
1 – آیه شریفه « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » . سوره مبارکه مائده . آیه 45
2 – قرآن مجید . آیه شریفه « والجرح القصاص»
3 – قرآن مجید . عموم آیه شریفه « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » . سوره بقره . آیه 194
4 – قرآن مجید . آیه شریفه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  » . سوره بقره . آیه 178
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟