دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

علل لغو مجازات اعدام در کشورهایی که آن را لغو کرده اند

دانستن علل لغو مجازات اعدام در کشورهایی که به این کار دست زده اند موضوعی جالب است؛ اما تحقیق در آن گاهی دشوار مینماید. به طور کلی مهمترین دلایلی که موجب شده این کشورها مبادرت به حذف مجازات اعدام از قوانین خود بکنند و به طور رسمی اعلام کرده اند؛ در بسیاری از موارد به شرح زیر است:[1]

الف)عبرت انگیز بودن مجازات اعدام مسلم نیست، یا اینکه محل بحث و تأمل است.

ب)بسیاری از جرایم مستوجب اعدام عملاً توسط کسانی صورت میگیرد که فاقد تعادل قوای روانی هستند و بیشترشان بدین سبب محکوم به مرگ نمیشوند.

ج)در مورد مجازات اعدام نابرابری های زننده ای به چشم می خورد. این امر به سبب سخت گیری های گوناگون دادگاه هاست، یا به سبب موجبات اقتصادی و اجتماعی، به همین جهات مجازات مرگ ممکن است بیشتر دامان متهمانی را بگیرد که به علت ضعف قوه مالی قادر به دفاع از خود نیستند.

د)مجازات مرگ روال عادی عدالت جزایی را به خطر می افکند. خواه به سبب عدم مساواتهایی که به آنها اشاره شد، خواه بدین سبب که دادگاه ها در مقابل مجازات های سنگین دچار تردید می شوند.

ه)با همه دقت ها و احتیاط ها باز هم امکان غیر قابل انکار اشتباه قضایی باقیست و بعضی از کشورها به سبب تردید درباره مجرمیت اشخاص اعدام شده این مجازات را لغو کرده اند.

ز)هیجان حاصل از اعدام، هم در موقع صدور حکم و هم در حین اجرای آن، وضع سلامت زدایی ایجاد می کند تا بدانجا که عده ای با قطع و یقین عقیده دارند که خود اعدام زمینه ای برای وقوع جرم ایجاد میکند.

ح)آنجا که در فواید مجازات اعدام سخن از حمایت مؤثر جامعه در برابر وقوع جرایم است، ملاحظه می شود که حبس دائم برای تأمین این منظور کافی است. این اندیشه مخصوصاً در کشورهای امریکای لاتین که مجازات اعدام را لغو کرده اند مورد نظر بوده است.

ط)کوشش های کسانی که منفرداً در این راه کوشیده اند و همچنین جمعیت ها و مجامعی که به منظور لغو اعدام تشکیل گردیده در حذف مجازات مرگ مؤثر بوده است.

ی)رشد افکار عمومی در پاره ای از کشورها موجب شده است که اعدام مجازاتی بیهوده و ناپسند تلقی گردد. در این باره عدم مساوات در این امر اعدام را به صورت قماری شوم در می آورد در صورتی که در قانون مجازات، اعدام یک ضمانت اجرای مطلق تعریف می شود.

ک) در بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده، به این نتیجه رسیده اند که هیچ مجرمی حتی مرتکب جنایات مهم را نیز نمیتوان غیر قابل اصلاح دانست.

ل)کم بودن شمار اعدام ها نیز غالباً قانونگذاران را به لغو این مجازات وادار کرده است. مثال این امر پرتغال و امریکای لاتین است. همین که اعدام عملاً امری استثنایی شد، دیگر هم جنبه تهدیدی خود را از دست می دهد و هم تساوی در برابر اجرای مجازات ها را متزلزل میکند.

[1]– آنسل، مارک. مجازات اعدام، ترجمه مصطفی رحیمی، چاپ دوم، 1356، صص72-69.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي