دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

این سند که در سال 1983 به تصویب اکثر دولت های عضو شورای اروپا رسید، در جهت لغو مجازات اعدام گام های مهمی برداشته است. ماده یک این پروتکل مقرر می دارد: مجازات اعدام ملغی است و هیچ کس را نمی توان به این مجازات محکوم و او را اعدام کرد. این سند نه تنها کشور های عضو را مکلف به لغو مجازات اعدام می کند بلکه به افراد این حق را می دهد که در مراجع ملی و دیوان استراسبورگ برای حفظ حق حیات خود شکایت کنند.

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام

اعضای کنفرانس اسلامی برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام در سال 1407 هجری قمری(1986 میلادی) متنی را آماده و در کنفرانس تهران در سال 1410 هجری قمری ارائه نمودند. بعد در سال 1422 هجری قمری مطابق با 1990 میلادی، این سند به کمیته سیاسی و نهایتاً به کنفرانس وزیران رسید و تصویب شد؛ ولی در اعلامیه کنفرانس تهران تغییراتی داده شد.

ماده اول این اعلامیه به حق حیات اشاره می کند و از چند بند تشکیل شده است:

الف) حیات عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسان ها تضمین شده است. همه دولت ها و جمعیت ها و افراد مکلفند به حمایت و دفاع از حق حیات در مقابل هرگونه تعدی و وارد شدن هرگونه اخلال بر بقای طبیعی آن مانند بیماری ها و بلاهای طبیعی و انسانی و جایز نیست جدا کردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضای شرعی.

ب)استفاده از هر وسیله ای برای نابود کردن چشمه سار حیات بشری اعم از کلی و جزئی حرام است.

ج)حفظ ادامه حیات بشری تا آنجا که خدا بخواهد واجب است. خواه محافظت هر فردی برحیات خود در مقابل تعدی دیگران باشد، خواه تعدی بر خویشتن باشد، مانند انتحار و خواه محافظت از حیات دیگران.

د) واجب است بر هر کسی که مورد استضعاف قرار گرفته و حیات و کرامت او از ناحیه عوامل طبیعی یا از طرف قدرتمندان مورد تهدید واقع شده است که قیام کند به دفع استضعاف و دفع خطر از حیات و کرامت خویشتن به هر نحو مشروعی که توانایی آن را دارد.

هـ ) اسقاط جنین حرام است مگر به جهت ضرورتی که شرع آن را تجویز نماید. در این اعلامیه نه تنها برای حفظ حیات انسان ها، بلکه به حفظ حیات گیاهان و حیوانات نیز توصیه شده است. بنا براین، این اعلامیه مجازات اعدام را در مواردی که شرع جایز بداند پذیرفته است و تمایل به لغو مجازات اعدام ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي