Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: وجود ضرر و زیان1

مفهوم ضرر و زیان را این­گونه دانسته­اند: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شودیا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت یا حیثیت شخص لطمه­ای وارد آید، می­گویند ضرری به بار آمده است.»2

مؤلف ترمینولوژی ضرر3 را در معانی زیر به کار برده است.4

ضرر ممکن است به صورت زیان مادی و یا معنوی و یا ترکیبی از دو صورت مادی و معنوی باشد. ضرر مادی به ضرر مالی و بدنی گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می­شود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می­شود.5 این نوع ضرر به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر نوع وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی باشد (تخریب شی) یا به صورت فقدان نفع و فقدان یا نقص جزیی از اجزای بدن (نقص عضو) باشد. از نظر مالی که موضوع خسارت است این مال می­تواند شی مادی باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل می­شود) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و ازکار افتادگی) یا حقوق مالی.6

ضرر معنوی7 همان­طور که گفتیم در مقابل ضرر مادی قرار می­گیرد و ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می­شود مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می­شود.8

 

 

خسارت­های معنوی نیز ممکن است به صورت­های مختلف ظاهر شود، مثلاً به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق بر شرف و حیثیت در مورد تهمت) و به صورت درد جسمی که زیان­دیده از حادثه­ای دچار آن می­شود و یا به صورت اختلال روانی که به زیان­دیده از حادثه­ای به علت این­که چهره­اش زشت گردیده است، دست می­دهد یا آنچه ضرر لذت بردن نامیده می­شود (مثلاً محرومیت یک شخص فلج از لذتهای عادی زندگی) یا بالاخره بر اثر جریحه­دار شدن احساسات و عواطف (مثل غم و اندوه وارده به خویشان نزدیک زیان­دیده­ای که در اثر تصادف در گذشته است).

مخالفان سه دلیل جهت رد خسارت معنوی آورده­اند:1

قابل تقویم به پول (دیه) نیست و تأدیه پول قادر به فراموش کردن آن نقصان نیست.

از لحاظ فنی، ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی مشکل است. از لحاظ اخلاقی، معتقدند ناگوار و زننده است که متألم از خسارت معنوی به محکمه بیاید و تألم خود را با پول (دیه) مطالبه کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.

1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر

2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.

3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.

4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی