دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تحقیق:
در این رساله دو روش توصیفی و تحلیلی برای تحقیق پیرامون موضوع مورد بحث به کار گرفته شده است و برای جمع‌آوری منابع از منابع موجود در مراکز دولتی و اینترنت استفاده شده است. مراکز فوق‌الذکر عبارتند از:
1- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛
2- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- مرکز؛
3- منابع و مدارک موجود در مرکز اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد در تهران،
4- کتابخانه تخصصی سیاست خارجی وزارت امور خارجه؛
5- کتابخانه دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
منابع اینترنتی مورد استفاده نیز در قسمت کتاب‌شناسی ذکر شده‌اند.
این رساله از دو بخش به همراه پیشگفتار، مقدمه و نتیجه‌گیری تشکیل شده است که بخش نخست به بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملی و بخش دوم نیز به بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی می‌پردازد که هر یک از بخش‌های فوق‌الذکر شامل دو فصل می‌باشند.
 

 

 
سئوالات تحقیق:
سئوالات اصلی و اساسی که پیرامون موضوع رساله به ذهن متبادر می‌شود عبارتند از:
1- مواد مخدر و روانگردان چه نوع موادی هستند و چه آثاری بر جسم و روان انسان‌ها دارند؟
2- چه اسناد و مصوباتی در خصوص مواد روانگردان و مواد مخدر در عرصة داخلی و بین‌المللی وجود دارد؟
3- آیا اسناد داخلی و بین‌المللی برای پیشگیری و کنترل مواد روانگردان و مخدر هماهنگ بوده است؟
4- چرا در سطح جهانی جامعة ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن نتوانستند مواد مخدر غیرقانونی و http://lawfile.ir/به آن را به طور کامل ریشه‌کن کنند؟
5- اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان چه تأثیری بر روی قوانین داخلی ایران داشته‌اند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:
سئوالات اصلی و اساسی که پیرامون موضوع رساله به ذهن متبادر می‌شود عبارتند از:
1- مواد مخدر و روانگردان چه نوع موادی هستند و چه آثاری بر جسم و روان انسان‌ها دارند؟
2- چه اسناد و مصوباتی در خصوص مواد روانگردان و مواد مخدر در عرصة داخلی و بین‌المللی وجود دارد؟
3- آیا اسناد داخلی و بین‌المللی برای پیشگیری و کنترل مواد روانگردان و مخدر هماهنگ بوده است؟
4- چرا در سطح جهانی جامعة ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن نتوانستند مواد مخدر غیرقانونی و http://lawfile.ir/به آن را به طور کامل ریشه‌کن کنند؟
5- اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان چه تأثیری بر روی قوانین داخلی ایران داشته‌اند؟