دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فصل اول: تاریخچه کوزوو از ابتدا تا صدور نظریه مشورتی

مبحث اول: کوزوو از ابتدا تا بحران و حملات ناتو

گفتار اول: کوزوو قبل از فرو پاشی یوگسلاوی

کوزوو با جمعیتیجبالغ بر دو میلیون نفر و مساحتی حدود ۱۱۰۰۰ کیلومترمربع در جنوب باختری صربستان واقع گردیده که از جنوب شرقی و جنوب به مقدونیه و آلبانی و در شمال به صربستان منتهی می گردد واین ایالت از زمان فعالیت سرکوب گرایانه صربها همواره مورد توجه جامعه بین المللی قرار داشته است.[۱] کوزوو دارای معادن و ذخایر سرشار از جمله: نقره، روی و ذعال سنگ است. باوجود این، یکی از توسعه نیافته ترین مناطق صربستان و یکی از فقیرترین بخشهای یوگسلاوی سابق به شمار می رود.[۲]

آغاز مناقشات کوزوو یا آخرین مسأله بالکان به ۱۸۱۵ میلادی بر می گردد. در این مقطع زمانی، بالکان بین دو امپراتوری عثمانی و هاپسبورگ[۳] تقسیم شده بود. جنوب و جنوب شرقی شبه جزیره، در اختیار نیروهای عثمانی بود و شمال و شمال غرب در اختیار امپراتوری هاپسبورگ قرار داشت. قلمرو این دو امپراتوری در بالکان به گونه ای بود که هیچ وحدت قومی، ایدئولوژیک آنها را از یکدیگر جدا نکرده بود و گروههای جمعیتی و قومی در دو سوی مرزهای تحمیلی این دو امپراتوری زندگی می کردند.

دوره حد فاصل ۱۸۱۵ تا ۱۹۱۸ گروههای قومی و نژادی در محدوده های جغرافیایی کوچک و بزرگ، سرزمینهایی را شکل دادند. صربها، تلاش خود را برای ایجاد و داشتن محدوده های خاص قومی آغاز نمودند و مسلمانان نیز به سوی بوسنی روانه شدند.  شکست امپراتوری عثمانی منجر به تشکیل اولیه بلغارستان فعلی، رومانی و پادشاهی صربستان شد.[۴]

مطلب مشابه :  بررسی امكان جرم تخريب با ترك فعل-پايان نامه ارشد حقوق

منطقه بالکان با نژادهای مختلف تا اوایل قرن بیستم، همواره تحت تسلط قدرت هایی چون امپراتـــوری
 

اتریش، مجارستان و عثمانی قرار داشت. پس از وقوع جنگ های بالکان و در جریان کنفرانس ۱۹۱۲ لندن، برای نخستین بار آلبانی به عنوان کشوری مستقل در این منطقه ایجاد شد.

آلبانی ها در پی تصرف کوزوو بودند اما در نهایت صربها در سال۱۹۱۳ کوزوو را به خاک خود ملحق نمودند.[۵]در پایان سال ۱۹۱۵، پس از شکست ارتش صربستان در نخستین جنگ بالکان، امپراتوری  مجارستان بخش شمالی و بلغارستان بخش جنوبی کوزوو را اشغال نمودند اما صربستان در سال ۱۹۱۸ مجدداً کوزوو را  تصرف کرد و پس از جنگ، کوزوو بار دیگر به کشور تازه تأسیس یوگسلاوی پیوست.[۶]

در دوران فرمانروایی تیتو[۷] در ۱۹۴۵، بر اساس تصمیم سرپرستی«شورای مردم»، کوزوو به عنوان ناحیه خود مختار و یکی از بخش های یوگسلاوی اعلام شد.[۸]

در آخرین اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی فدرال یوگسلاوی سابق، در سال۱۹۷۴ کوزوو به عنوان یک منطقه با خود مختاری وسیع در چارچوب جمهوری صربستان اعلام گردید.[۹] در این دوران کوزوو به همراه استان ویودینا دیگر استان خود مختار صربستان ضمن داشتن نمایندگان مستقل، هر کدام دارای یک مجلس و دولت مستقل محلی بودند.[۱۰]

[۱]-Goodwin, Morag, “from province to Protectorate to state? Speculation on the Impact of Kosovo ̒s Genesis upon the Doctrines of International Law?”  German Law Journal, Vol. 8, 2007, p.1.

۲- ولی الهی ملکشاه، حبیب الله و جعفری، احمد، ریشه های بحران کوزوو و دخالت نظامی ناتو در یوگسلاوی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، ص:۱٫

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق-دانلود پايان نامه حقوق

[۳]-Hapsburg.

۴- رحمانی، بیژن،«تحولات ژئوپلیتیک و بحران کوزوو»،مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان۱۳۸۲، ص: ۱۲۲٫

۵- کوزه گر کالچی، ولی، «استقلال کوزوو و ابعاد و پیامدها»، مجله گزارش، شماره ۱۹۵-۱۹۶ اسفند۱۳۸۶ و فروردین ۱۳۸۷، ص: ۱۰۰٫

۶- بابا، علی اکبر، «استقلال کوزوو و پیامدهای منطقه ای و بین المللی آن»، مجله سیاسی اقتصادی، شماره ۲۴۸-۲۴۷، ص: ۱۱۷٫

۷-Tito.

۸- مالکوم، نوئل، ترجمه نصیری، باقر، تاریخ اجمالی کوزوو، تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸ ، ص: ۴۵۱٫

[۹]-Milano, Enrico, “Security Council Action in the Balkans: Reviewing they Legality of Kosovo  ̒S territorial Status, European Journal International Law, vol.14, 2003, p.1002.

۱۰- جعفری، احمد، کتاب سبز جمهوری فدرال یوگسلاوی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷، ص: ۴۵۱٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

مطلب مشابه :  بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس پایان نامه ارشد

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو