دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث دوم :انواع سهام

در لایحه تجارت 1347 از سه نوع سهام نام برده شده است. سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز. البته در ماده 114 ل. ا. ق. ت 1347 سهامی برای تضمین جبران خسارت وارده توسط مدیران پیش‌بینی شده است که به آن سهام وثیقه‌ای یا همان سهام تضمینی موضوع بند 17 ماده 8 ل. ا. ق. ت 1347 می‌گویند . البته عده‌ای به استناد بند 7 ماده 9 و ماده 76 و بند 3 ماده 158 و ماده 160 ل. ا. ق. ت دو نوع سهام دیگر را تعریف کرده‌اند. یکی سهم موسس، که با تجویز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار یا کوشش و زحمت موسس‌های شرکت به آنان داده شود این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شرکا است که بر این سهام صدی چند سود بیشتر از سایر سهام تعلق می‌گیرد [1]. در تائید نظر عده‌ای که به سهام موسس معتقدند می‌توان به ماده 93 ل. ا. ق. ت 1347 استناد نمود . در این ماده صحبت از نوع مخصوصی از سهام شده است که با توجه به آنکه در هیچ جای قانون چنین سهامی تعریف نشده و مصادیق آن مشخص نیست ،  می‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. یکی دیگر «سهم جایزه» سهمی است که در اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامدارانی که از قبل سهامدار شرکت بوده‌اند اختصاص داده می‌شود که به این سهم «حق امتیاز سهام» نیز می‌گویند .[2]

لایحه تجارت 91 علاوه بر نام بردن از سهام با نام و بی‌نام و سهام ممتاز[3] مقرر نموده که اعطاء هر نوع امتیاز به سهامداران در شرکت‌های سهامی جز در غالب سهام ممتاز مجاز نیست . بنابراین به موجب این لایحه صدور سهام موسس یا جایزه یا هر نوع سهام دیگر غیر از سه مورد فوق ممنوع است.[4]

با توجه به توضیحات داده شده انواع سهام را مورد برسی قرار می‌دهیم.

[1]. دکتر کاتبی ،حسینقلی، حقوق تجارت،چاپ یازدهم ،1385،چاپ رهنما

[2]. مشکی ،سیروس،سهام ممتاز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 54 ،ص 48-49

[3].مواد 397و 398 لایحه تجارت 91

[4].ماده 398 لایحه تجارت 91

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی