دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات
این مورد را با ذکرمثالی آغاز می کنیم؛
ماده 3 قانون کیفر مربوط به بزه های راه آهن مقرر می­دارد: ” هرگاه بزه های مذکور در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد… ”
منظور از افزایش حداکثر مجازات، فراتر رفتن مجازات مرتکب از میزان مقرر قانونی است. در این مثال نیز قانونگذار با افزودن یک ثلث به حداکثر مجازات از میزان مجازات مقرر قانونی فراتر رفته است، که نشان دهنده میزان درجه خطرناکی جرم ارتکابی به علت تبانی مرتکبین و همچنین تنبیه و تنبه مرتکب و دیگران می باشد.
 
ج تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات
قانونگذار، قاضی را مخیر گذارده تا از بین مجازات هایی که در نظر گرفته، از بین حداقل تا حداکثر مجازات مرتکب را محکوم نماید. ولی در مواردی به دلیل قبح عمل ارتکابی و تنبیه مرتکب و تنبه دیگران به عنوان تشدید مجازات وجود دارد که قانونگذار، قاضی را مکلًف به رعایت آن به صورت محکومیت به حداکثر مجازات می نماید. به عنوان مثال ماده 704 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد : ” هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار  تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ” در این ماده ارتکاب هم زمان دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن جا باعث تشدید مجازات مرتکب به صورت محکومیت به حداکثر مجازات شده است.
هم چنین ماده 662 مقرر میدارد : ” هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معاملعه قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.”
در این ماده صرف اعمال نام برده موجب حبس از شش ماه تا سه سال می شود ولی هر گاه این اعمال به صورت عادت برای مرتکب تکرار شده و وی این طریق را حرفه خود قرار داده باشد، به عنوان تشدید مجازات به حد اکثر مجازات محکوم میگردد.
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی