دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

 

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟

 

۱-۴- فرضیه­هاي تحقيق

۱- اشتباه حكمي علي الاصول داراي اثر متفاوت در حقوق كيفري در مقايسه با  اشتباه موضوعي است .

۲- اشتباه حكمي جز در موارد خاص باعث رفع  مسئوليت ك و مجازات نمي شود .

۳- اشتباه موضوعي داراي آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن مي باشد.

۴- رويكرد مقنن ايران در قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه ناقص و مبهم است .

۵- رويكرد مقنن ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه حكمي برخلاف اشتباه موضوعي روشن و كامل است .

مطلب مشابه :  تعیین پیشنهاد جهت رفع مشکلات دیات و بیان نارسایی هایی فراوانی -پايان نامه

 

۱-۵-روش تحقيق

تحقيق حاضر جنبه تحليلي و توصيفي داشته و اطلاعات و داده هاي آن بر مبناي تحليل عقلاني و استدلال با مراجعه به منابع كتابخانه اي از طريق فيش برداري از كتابها ، مقالات و نشريات و پايان نامه هاي گوناگون جمع آوري و تنظيم مي شود.

۱-۶- ساختار تحقيق

مطالب اين پايان نامه به پنج فصل به ترتيب تحت عناوين: فصل اول، «كليات تحقيق» و فصل دوم، « مسئووليت كيفري و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئوولیت كيفري» و فصل پنجم؛ «نتيجه­گيري و پيشنهاد» تقسيم مي شوند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:تعیین مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی