دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم : عناصر تشکیل دهنده قرارداد و تراضی
    «عقد در  نظر عرف عادت ، قائم به تراضی است . قدر متیقن تراضی در عقدی چون بیع که معیار برای عقود دیگر است اجتماع عناصر ذیل است :
اول : دو رضای قائم به دو شخص (متعاقدین) که هر دو زنده باشند. پس وصیت تملیکی ، عقد نیست.
دوم : هر یک از دو رضا  در تاسیس اثر عقد ، دخالت داشته باشد.
سوم : دو رضا  ، متقابل باشد.
چهارم : عاقدین نسبت به هم معلوم باشند.
پنجم : اثر عقد از تاریخ قبول ، پدید آید . یعنی قبول ، اثر قهقرایی نداشته باشد.
ششم : دو رضا ، متوافق باشند.
هفتم : یک رضا ، انگیزه ی وجود رضای  دیگر نباشد. پس اطلاق خلع و جعاله  عقد نیست . زیرا رضای  یک طرف ، انگیزه ی رضای طرف دیگر است.
هشتم : بین دورضا ، موالات باشد در زمانی که مکشوف به کاشف می شوند.
نهم : قدرت تسلیم از عاقد . فضولی قدرت تسلیم ندارد. مالک که اجازه کند قدرت تسلیم او ، قدرت تسلیم عاقد نیست ، قدرت تسلیم ثالث (نسبت به عقد فضولی) است که مایه ی انعقاد عقد نمی باشد.
دهم : قصد نتیجه ی عقد بیع ، که نقل ملک است . فضولی نمی تواند قصد نتیجه کند چون مالک نیست .»[1]
در رابطه با عنصر اول باید بیان نمود که رضایت امکان دارد قائم به دو شخص نباشد . همانگونه که امکان دارد در عقد ، توافق بر فعل شخص ثالث باشد که برای پایداری عقد نیاز به رضایت شخص سوم باشد و یا عقدی که منوط به رضایت شخص ثالث باشد مانند نکاح دختر غیر مدخوله و همچنین است در معامله فضولی که قبل از اجازه ، مالک مال فوت شود که در این صورت طبق ماده 253 ق.م اجازه یا رد ، با وارث است . در نتیجه در عناصر عقد لزوماً فقط رضای دوشخص متعاقدین کافی نیست بلکه امکان دارد که رضای اشخاص صالح ذی نفع  آن معامله نیز لازم باشد.
در مجموع همانطور که مشاهده گردید تراضی و رضایت طرفین در ایجاد و بسته شدن عقود و تعهدات نقش بسیار مهمی دارند به طوری که بدون آن امکان ایجاد قرارداد و تعهد وجود نخواهد داشت و از طرفی با وجود رضایت و اصل آزادی قراردادها می توان هرگونه قراردادی را، تاآنجا که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به وجود آورد. «پس عناصر تراضی ، در عقد هم ملحوظ است . »[2]
1 اندیشه و ارتقاء ، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1387 ، صفحه 12
1 منبع پیشین ، صفحه 81

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پايان نامه با عنوان حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی