دانلود پایان نامه ها با موضوع بازاریابی ورزشی : مزایا و اشکالات حمایت مالی

0 Comments

مزایا و اشکالات حمایت مالی

۲-۴-۱ مزایایی حمایت مالی

شنک[۱] (۱۹۹۹) رایجترین مزایای درک شده با حمایت مالی را به صورت زیر بیان کرده است

 • ساخت انتقال تداعی معنی وجهه(تصویر) مثبت
 • برطرف کردن شایعه و تهمت رسانه ­ها
 • ایجاد آگاهی
 • نفوذ در ترجیحات عمومی
 • کسب انگیزه داخلی
 • ساختن خوش نیتی
 • مضمون یکسان در رسانه ­های گوناگون
 • ایجاد انحصاریت
 • ایجاد سربلندی و مباهات
 • سخت گیری در رابطه با اجتناب از مخاطبان هدف

 

۲-۴-۲ اشکالات حمایت مالی

 • بازاریابی کمین[۲]
 • مجادله­ها ونگرش­های منفی
 • عدم استاندارد سازی
 • انعطاف ناپذیری
 • مشکلات ارزیابی
 • مصرف زمان
 • انتقال ضعیف پیام
 • ریسک آرزوی بد
 • پایین آمدن فراخوانی و تاثیر پیام (فائد[۳]،۲۰۰۶).

[۱] Shank

[۲] Ambush marketing

[۳] -faed

 

پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی