بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد -دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– اجاره‌ی خدمه و کارگران

در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره می­دهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی 512 از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی 513 ق.م یعنی اجاره­ي خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجاره­ي اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم می­شود.[1]

 

الف) اجیر خاص

اجیر خاص یا منفرد[2] و یا مقید[3] به کسی گفته می­شود که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می‌شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجه­ي مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیله­ي اجیر است.[4]

براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:

  • کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند.
  • کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفه­ي خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید.
  • کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می‌شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می‌شود ولی در ذمه­ي اجیر، یعنی اجیر می‌تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، يا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌاليه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد.
  • تمام صور سه‌گانه­ي فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید.[5]

در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغه­ي عقد یا ايقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.

[1] – الحسن بن یوسف بن علی‌بن المطهر(العلامه الحلی)، تذکره الفقها، چاپ اول، قم، موسسه‌آل البیت (ع)، لاحیاء التراث، 1414 هـ.ق، ج 2، ص 318 – سید علی بن الحسین بن موسی الشریف المرتضی علم الهدی، انتصار، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415 هـ.ق، ص 466

[2] – شیخ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقیه الامامیه، تهران، المکتبة  المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا، ج 3، ص 242 – سید حمزه بن علی بن زهره الحلبی، غنیه النزوع، چاپ اول، قم، موسسه الامام الصادق، 1417 هـ.ق، ص 288

[3] – زين الدين بن علي العاملي(شهيد ثاني)، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، ج 5 ، ص 19 – الشيخ يوسف البحراني،‌ الحدائق الناضرة  في احكام العترة الطاهرة، چاپ اول، ‌قم،‌ موسسة النشر الاسلامي، ‌1408 هـ.ق، ج21 ،‌ ص558

[4] – زین الدين بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 1 ، ص 323

[5] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی(محشي) ، ج5 ، ص 81 ،‌ مسأله  4

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟