دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات:

گاهی قانونگذار به عنوان تشدید مجازات حداقل مجازات تعیین شده را افزایش می دهد. این افزایش حداقل به صورت تصریح روشن نیست بلکه به صورت ضمنی از متن قانون فهمیده می شود. برای روشن تر شدن مسئله مثالی می آوریم :

در ماده 718 قانون مجازات اسلامی قانونگذار مجازات راننده یا متصدی وسایل موتوری  را در صورتی که مشمول موارد گفته شده در ماده مذکور شود را به  بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم نموده.این دو سوم به حداقل مجازات اضافه می شود بدون اینکه حداکثر مجازات تغییری کند و بدین صورت و مطابق اصل قانونی و رویه موجود در کشور مجازات از حداکثر فراتر نرفته و در عین حال مجازات مرتکب نیز تشدید شده است.

 

ه تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر

مجازات های تکمیلی یا تتمیمی، مجازات هایی هستند که به مجازات های اصلی افزوده می شوند. مجازات های تکمیلی دارای شرایطی هستند که در ماده 19 بیان شده اند. این شرایط عبارت اند از :

  • از عبارت ” دادگاه می تواند ” چنین بر می آید که حکم به چنین محکومیتی الزامی نیست و از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم می باشد.
  • جرایم ارتکابی از جرایم عمدی باشد.
  • جرم ارتکابی باید از جرایم تعزیری یا مجازات های بازدارنده باشد.

البته  نظرات مخالفی با شرایط ذکر شده وجود دارد که به آنها در ذیل اشاره خواهد شد :

  • ” از ماده 19 قانون مجازات اسلامی چنین مستفاد میگردد که صدور حکم محکومیت به مجازات های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است. حال آن که در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه دادگاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد. بنا براین، در برابر مجازت تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازاتهای تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است. مانند اموالی که از راه تکدی و کلاشی به دست آمده است. ( ماده 712 قانون مجازات اسلامی)
  • محکومیت به مجازات تتمیمی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. برای مثال، محروم کردن راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری برای مدت یک تا پنج سال (ماده 718 قانون مجازات اسلامی) محکومیت به مجازات تتمیم ولی اختیاری است. “

مطابق مثال­های گفته می­توان دریافت که قانونگذار ضمن تعیین مجازات های اصلی برای جرم ارتکابی به دلایلی از جمله قبح عمل ارتکابی و جلوگیری از تکرار آن، تشدیدی برای مرتکب از طریق محکومیت به مجازات تکمیلی در نظر گرفته است.

به جز موارد گفته شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که قانونگذار به تشدید مجازات از طریق قانونی
می­پردازد. به عنوان مثال در مواردی به لحاظ اهمیت جرم ارتکابی معاونت در آن را در حکم مباشرت در نظر گرفته و مجازات مباشر را برای معاون لحاظ می کند که این موارد حصری بوده و قابل تعمیم به موارد دیگر نیست. به عنوان مثال در ماده 23 قانون مجازات اسلامی عمل کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد ( تسهیل در وقوع جرم ) که از مصادیق معاونت است را به عنوان مباشر مورد حکم قرار داده و هم چنین در بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی تشویق به فساد و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن را که از مصادیق معاونت است، برای آن مجازاتی همتراز مباشر در نظر گرفته است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی