پایان نامه حقوق

بررسی تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استمرار برگناه

دومین شرط امر به معروف ونهی از منکر آن است که مرتکب منکر اصرار براستمرار گناه داشته باشد بنابراین اگر نشانه­های کناره­گیری از گناه در او ظاهر شود نهی از منکر واجب نیست. مدرک فقهی این شرط ، اجماع علمای شیعه است .[1] مقصود از استمراراین است که بدانیم او تصمیم دارد هرچندیک بار دیگر گناه کند نه آنکه مقصود از استمرار دوام باشد براین این شرط اگر بدانیم شخصی مرتکب گناه شده وهم اکنون به شدت نادم وپشیمان است وتصمیم جدی داردکه دیگرسراغ گناه نرود در این صورت امر به معروف ونهی ازمنکر حرام است.[2] زیرا که هتک شخصیت مومن است ازاین شرط بخوبی استفاده می شود که اسلام عزیز با امر به معروف ونهی ازمنکر درصدد درمان بیماری گناه است نه کوبیدن و له کردن شخصیت مرتکب منکر ، رعایت این شرط بویژه در مورد جوانان تاکید بیشتری دارد باید بدانیم بحران جوانی عوارضی را درپی دارد که تنها ایمان قوی یوســف گونه است که جوانان را ازگناه وآلودگی حفظ می کند براین اساس در برخورد با جوانانی که به دام گناه لغزیده اند ابتدا باید آنان را به توجه به خدا هدایت نموده و وادار به توبه کنیم ودر صورتیکه توبه کردند باید گناهشان را به کلی نادیده گرفت وبه رخ کشیدن مجدد گناه آنان گناهی بزرگ است و چه بسا کشاندن مجددآنان به گناه ومعصیت است.

ج: احتمال تاثیر

سومین شرط امربه معروف ونهی ازمنکر احتمال تاثیراست بنابراین اگر درموردی یقین حاصل شود که امربه معروف ونهی ازمنکر بی اثراست این تکلیف ساقط است . مدرک فقهی این حکم نیز روایاتی است که ازامامان شیعه دراین زمینه رسیده است ازجمله:

  • 1- روایت مسعده بن صدقه ، او می گوید از حضرت امام صادق (ع) سئوال شد معنای این حدیث که از پیامبراکرم(ص) روایت شده: (افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر) برترین جهاد گفتار عدل نزد سلطان ستمگر است چیست؟ امام (ع) فرمود:(هذا علی ان یامره بعدمعرفته وهو مع ذلک یقبل منه والا فلا) یعنی درصورتی گفتار عدل نزد ستمگر برترین جهاداست که اولاٌ عدل را بشناسد وثانیاٌ رهبر ستمگر از او کلمه عدل را قبول کند وگرنه برترین جهاد نیست . [3]

ازاین روایت استفاده میشود اگر یقین حاصل شد که گفتارعدل درستمگر تاثیرندارد این تکلیف ساقط است ،بلکه از روایت داود رقی استفاده می شود که این کار بدان علت که مستلزم ذلت مومن میشود حرام است متن روایت این است:

(عن داود الرقی قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لاینبغی للمومن ان یذل نفسه قیل له و کیف یذل نفسه قال یتعرض لما لایطیق )داود رقی گوید ازامام صادق (ع) شنیدم که فرمود سزوار نیست که مومن خودرا ذلیل کند به حضرت عرض شد مومن چگونه خودرا ذلیل می کند؟ حضرت فرمود اینکه متعرض چیزی شود که توان انجام آن را ندارد؟ [4] ازاین روایت استفاده میشود که ورود مومن درنهی از منکری که می داند موثر نیست مصداق متعرض شدن امری است که توان آن را ندارد واین ذلت است ومومن حق ذلیل ساختن خودرا ندارد.

  • 2- روایت یحیی طویل که از حضرت امام صادق (ع) روایت میکند: (انمایومر بالمعروف وینهی عن المنکر مومن فیتعظ او جاهل فیتعلم فاما صاحب سوط او سیف فلا)

باید درامر به معروف ونهی ازمنکر سراغ مومن(مرتکب منکری رفت) که موعظه پذیر است یا نادان (مرتکب منکری) که آموزش پذیراست و(احتمال تاثیر درموردآنان هست) واما کسی راکه تازیانه وشمشیربه دست دارد(وامرونهی دراو اثرندارد) نباید امربه معروف ونهی ازمنکر کرد.[5]

براین اساس این دو روایات وروایت دیگر: احتمال تاثیر از شرایط وجوب امر به معروف ونهی ازمنکر تنها قطع به عدم تاثیر سبب سقوط این تکلیف است.

پرواضح است که اشتراط این شرط گویای جامعیت اسلام وبینش وسیع وهمه جانبه این مکتب الهی است،فلسفه امر به معروف ونهی ازمنکر این است که معروف جامه تحقق بپوشد ومنکر صورت نپذیرد اگر درموردی احتمال تحقق این امر بود هرچند ضعیف ،این تکلیف جایگاه ویژه خودرا دارد ولی اگر حتی احتمال اثرهم نبودچه بسا امربه معروف ونهی ازمنکر عوارض منفی دارد که آن عوارض خود منکری است که اسلام آنرا نمی پسندد که مهمترین آن ذلیل شدن مومن است ، علاوه برآن درمتن این شرط این نکته نهفته است که درامر به معروف ونهی ازمنکرباید سراغ تاثیر رفت ودنبال موثرترین شیوه برای این امربود و هرگز نباید بی گدار به آب زد .

[1]محمدحسن­نجفي، جواهرالکلام -انتشارات دارالكتب الاسلاميه ج21  چاپ­سوم، 1362 ص370 ازکتاب امربه معروف ونهی ازمنکر سیداحمد خاتمی (منبع پيشين)

[2]محمدحسن نجفي – منبع پيشين ج 21 ص 370

[3]محمدابن الحسن الحر العاملي- منبع پيشين ج11 ص400

[4]محمدابن الحسن الحر العاملي – منبع پيشين ج 11ص425

[5]محمدابن الحسن الحر العاملي – منبع پيشين  ج11ص401

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.