دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قرار داشتن در مسیر انتقال نفت مورد نیاز جهان غرب

به عنوان یک نقطه کنترل و اعمال فشار به دلیل وابستگی جهان به نفت منطقه خلیج فارس و نیز بازار مصرف ثروتمندان، این منطقه بخش حساسی از شبکه حمل و نقل دریایی اروپا را تشکیل می دهد، به همین دلیل در فضا ژئواستراتژیک اروپای غربی قرار می گیرد، از آنجا که آمریکا، ژاپن و استرالیا نیز به نفت منطقه خلیج فارس و آبراهه تنگه هرمز وابسته اند، بنابراین این منطقه در فضا ژئواستراتژیک آنها نیز قرار می گیرد؛ به همین دلیل از تنگه هرمز به عنوان نقطه کنترل و اعمال فشار که اهمیت استراتژیک خاصی نیز دارد یاد می شود ؛ زیرا قطع عبور نفت از آن جهان را با بحران سختی روبه رو می کند و اهرمی است که به کمک آن می توان به منافع استراتژیک آمریکا و قدرت بحری آسیب وارد ساخت.[1]

تکیه گاه دفاعی شبه جزیره عربستان

شبه جزیره عربستان سه نقطه کنترلی و دفاعی دارد که دفاع از شبه جزیره را آسان می کند ؛ این سه نقطه عبارتند از:  تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کانال سوئز. تنگه هرمز هم برای قدرت دریایی در مقابل با قدرت بری و هم برای قدرت بری در مقابله با قدرت دریایی، نقش دفاعی مناسبی دارد، اگر توجه کرده باشیم بعد از بحران کویت نیروهای دریایی آمریکا و غرب عموماً پیرامون سه نقطه مزبور و آبهای فی مابین آن مستقر شدند و شبه جزیره عربستان را در حصار گرفتند.

 

واقع شدن در ابتدای دهلیز فلات ایران

تنگه هرمز در مسیر ارتباط به داخل فلات ایران قرار دارد و از طرفی می دانیم که بزرگ ترین و نزدیک ترین راه ارتباطی اقیانوس هند به داخل فلات ایران از بندرعباس و شمال تنگه هرمز عبور می کند ؛ همچنین روشن است که بندرعباس تکیه گاه بحری ایران است و حذف آن از ایران تا کنترل تنگه هرمز به وسیله یک نیروی خارجی به تغییر وضعیت ایران منجر می شود و ایران را تبدیل به یک قدرت صرفاً بری می کند  زیرا در آن صورت خلیج فارس برای ایران حکم دریای بسته ای را خواهد داشت.

 

ایجاد پیوستگی برای نیروی دریایی بحری

تنگه، جایگاه مناسبی برای برقراری ارتباط بین بدنه اصلی نیروی دریایی با واحدهای مستقر در داخل خلیج فارس است و اساساً امکان دفاع از بخش شمالی خلیج فارس را بویژه در خط دفاعی قدرت بحری در مقابله با قدرت بری به وجود می آورد؛ در واقع نیروهای دریایی ضمن حفظ ارتباط با عقبه خود در اقیانوس هند می توانند خط دفاعی خود را تا دهانه فاو گسترش دهند، این در حالی است که دفاع از چاههای نفت و خطوط حمل َآن در خلیج فارس بخشی از استراتژی قدرت بحری است.

 

[1]. اطلس استراتژیک جهان:  105

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی