Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم-  روش های پولشویی

بند اول- روش پولشویی سنتی

الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای):

Luis SaavedraوCarlos Roca درتحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده واظهار داشتند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای اینکارپیش می گیرند که پول عظیم را درشعبه های مختلف بانک ها به چند قسمت تقسیم کرده و وارد سیستم مالی می کنند (مبالغ بالای 100000دلاردریک روز به مبلغ های کوچکترنهایتاً 2000ًدلاری تقسیم می شوند) به طوری که ردیابی آن برای بانک ها وامور مالی بسیار سخت می شود.یکی از روش ها بدین صورت است که ابتدا پول را دربانک ها به ودیعه می گذارند سپس همدستان آن ها قادر می شوند هر ماه حدوداً مبلغ دو میلیون دلار به طور منظم از بانک دریافت کنند و از سود حاصله در جهت عملی کردن اهداف سازماندهی قاچاق مواد مخدر استفاده کنند.این شیوۀ ساختاری بسیار ریز و دقیق در حقیقت یکی از پایه ای ترین راه ها برای پول شویی است که اسمورفینگ نام دارد.

این عنوان توسط Chuck Saphosمدیر اجرایی گرین بانک[1] که اولین بار اظهار داشت افرادی که از پول شویان برای ایجاد سرمایه های خرد پول قرض می کنند وی را به یاد شخصیت های کارتونی اسمورفینگ می اندازد.زیرا این شخصیت ها کاملاً غیر قابل پیش بینی وغیر قابل شناسایی (مرموز)وتقریباً مردم آزار هستند.

مثلاً در بخشی از این کارتون،اسمورفینگ ها ی کوچک تلاش می کنند که رمز سیستم امانت ها وسپرده ها را بشکنند و کاملاً زیرکانه و موزیانه تمام رمز های نرم افزارهای مربوطه را می شکنند.

روش اسمورفینگ وتمام زیر مجموعه های زیر ساختاری این روش یکی از معمول ترین راه های سود دهی برای سازماندهی قاچاق مواد مخدر و فرآیند های غیر قانونی وجرائم برای پول شویان می باشد.

البته شایان ذکر است که این عملیات ریز وظریف پول شویان به راستی خیلی سخت مشخص می شود یعنی بانکداران به سختی قادر به کشف وجلوگیری آن می شوند.[2]

ب – حساب های وابستگان

الزامات مربوط به تشخیص هویت،اغلب جنایتکاران را از افتتاح حساب تحت اسامی جعلی بر حذر می دارد.برای این منظور اغلب مواقع از حساب هایی که به نام منسوبین،وابستگان وآشنایان وسایرین (که ازطرف جنایتکاران عمل می کنند)افتتاح شده است استفاده می شود.از سایر روش هایی که معمولاً برای مخفی نگهداشتن هویت مالک ذینفع یک دارایی استفاده می گردد می توان به استفاده از شرکت های مجازی که اغلب در یک حوزه قضایی دیگر تأسیس می گردد ونیز استفاده از نام وکیل جنایتکار( برای نگهداری حساب) اشاره نمود.این فنون معمولا ًبا چندین لایه از معاملات و بکارگیری انواع حسابها ترکیب می گردد تا هر گونه تلاش برای پیدا کردن در حسابرسی دشوار گردد.

[1] – green bank

[2] – محمد احمدی،پولشویی و ماهیت حقوقی آن، مجلات تخصصی نور،مجله معرفت،اردیبهشت 1387، شماره25،صفحه103-116

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل