دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:

جرائم سازمان يافته ، به عنوان يكي از مهم ترين  معضلات شناخته شده قرن بيست و يكم ، سياست هاي پيش گيري از جرم را در سر تا سر دنيا دچار بحران نموده است .ارتكاب اين جرائم متضمن آثارسوء فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي غير قابل جبران در سطوح ملي و بین المللی می باشد. ايران به عنوان يكي از مناسب ترين كانون هاي جرم سازمان يافته به صورت قابل توجهي تحت تأثير جرائم مزبورقرار گرفته است . سازمان ملل متحد با توجه به آثار و خطرات مزبور همچنين با آگاهي از عدم پاسخ دهي اقدامات پراكنده منطقه اي و بين المللي به منظور هماهنگ نمودن سياست هاي پيش گيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته به تدوين و تصويب كنوانسيون ملل متحد عليه جرم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و همچنين كنوانسيون ملل متحد عليه فساد مالي (مريدا) اقدام نموده است.جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.

واژه های کلیدی: حقوق جزای بین الملل، جرایم سازمان یافته ، قاچاق انسان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟

2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟

3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟

اهداف تحقیق

1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل

2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان  و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان