دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند ششم : ممنوعیت خرید وفروش کودک
بطور کلی ازدیدگاه اسلام خرید وفروش انسان آزاد، حرام و ممنوع بوده و مجازات قطع ید دارد. محقق خویی(ره) درکتاب «مبانی تکمله المنهاج» می­فرماید: «هر کس به خرید وفروش انسان آزاد، اعم از کوچک و بزرگ، مؤنث و مذکر اقدام کند، به قطع ید محکوم خواهد شد.» این نظری است که مشهور فقها مانند شهید ثانی و … بدان اعتقاد دارند. حضرت­آیت اله فاضل لنکرانی(ره ) در«الحدود» دراین­باره حکم مذکور را به موردی محدود کرده­اند که حتی اگر انسان آزاد ربوده شده و سپس خرید وفروش شود نیز حکم فوق صدق می­کند. ایشان درنهایت درحکم به قطع ید سارقی که پس از سرقت انسان حر، اقدام به سرقت او کرده است. نیز به تبعیت ازحضرت امام خمینی (ره) احتیاط را در ترک می­دانند و به مجازات تعزیری چنین فردی حکم کرده­اند.1
     گذشته ازمجازات خرید وفروش انسان، ممنوعیت وحرمت خرید وفروش انسان اعم از کودک و بزرگسال مورد اتفاق فقیهان است. از این­رو یکی از شرایط مبیع را مملوک بودن آن می­دانند، صاحب شرایع پس­از ذکرشرط مزبور می­فرماید: « فلایصح بیع الحر»2 بنابراین خرید وفروش کودک که یکی از مصادیق کودک­آزاری ناشی ازبهره گیری خلاف قانون است، ممنوع و حرام بوده و مستوجب مجازات تعزیری است.               علاوه برحقوق فوق، اسلام حقوق دیگری را نیز برای کودکان برشمرده است. ازجمله این­حقوق می­توان به حق­تحصیل(آموزش و پرورش)، تأمین خوراک وتغذیه مناسب، بهداشت برای کودک، حق تفریح وبازی، پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک واحترام به مقام کودک اشاره نمود.
دراسلام فراگیری دانش­یک فریضه است. بگونه­ای که پیامبر اسلام(ص) به مردم سفارش می­کنند: «از گهواره تا گور دانش بجویند» و آموختن علم و دانش را ازجمله حقوق کودکان بخصوص بروالدین می­دانند  و می­فرماید: « ازجمله حقوق فرزند بر پدر ومادر آموختن نوشتن است.» از آن­جایی­که شخصیت کودک در مراحل نخستین زندگی درخانواده شکل می­گیرد، آموختن دانش به کودکان برعهده والدین وی نهاده شده است تا در ابتدای زندگی آنها را به سلاح دانش وعلم مسلح نمایند تا بتوانند بوسیله آن برمشکلات آینده چیره شوند و این کوچکترین وظیفه­ای است که از والدین انتظار می­رود تا درحق فرزند خود روا دارند.

  1. فاضل لنکرانی ،محمد، الحدود(تفضیل­الشریفه­فی­شرح تحریرالوسیله )،نشر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم، 1422، چ اول، ص 348
  2. محقق حلی ،شرایع الاسلام فی احکام الاحلال والحرام ،نشر اسماعیلیان ، 1408، قم ، چ دوم ، ص 10

 
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟