دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

7 بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بين المللي

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل یک مقدمه و 30 ماده است در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل به این اعلامیه رأی مثبت دادند و هیچ رأی مخالفی وجود نداشت.[1]

18 سال بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سه معاهده تکمیل شد که عبارت بودند از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پروتکل اختیاری آن به همراه پروتکل اختیاری دیگری که در دسامبر 1989 به وسیله مجمع عمومی تصویب شد. مجموع این پنج سند را لایحه بین المللی حقوق می نامند.

ماده 3 اعلامیه مقرر می دارد: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 5: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 12 نیز پیش بینی می کند که هر کس حق حمایت قانونی علیه مداخله دلخواهانه در زندگی خصوصی، خانواده، مسکن یا مکاتبات خود را دارد.

در این اعلامیه صراحتاً به مجازات اعدام اشاره ای نشده است ولی در ماده 3 از حق حيات حمایت شده است و ماده 5 نیز مجازات های خشن، ظالمانه و غیر انسانی را منع می کند، اگر مجازات اعدام را مشمول عنوان شکنجه و مجازات های ظالمانه بدانیم، می توان قائل شد به اینکه تمایل اعلامیه به لغو مجازات اعدام بوده است.

« اگر چه نظریه اقلیت که می خواستندمجازات اعدام نقض حیات اعلام شود با موافقت همگان روبرو نشد و در نتیجه متن نهایی به این مجازات اشاره نکرد، آنقدر که برای نویسندگان اعلامیه بدیهی بود که این امر با نقض حیات تناقضی ندارد.»[2]

[1]– مهرپور، حسین. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات روزنامه اطلاعات، چاپ دوم، تهران 1374.

[2]– سونکا، پتر. مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر، ترجمه محمدعلیاردبیلی، مجله تحقیقات حقوقی، ش19و20 بهار و پاییز1376

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي