دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم: انتخاب هیات مدیره شرکت و عزل آنها

هر چند مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده از اختیارات مهمی در امور شرکت برخوردار هستند ولی در غالب شرکت‌ها عملاً این مدیران شرکت‌ها هستند که اداره شرکت در دست آنهاست .

لذا می‌توان انتخاب هیات مدیره را بنحوی جزء با اهمیت‌ترین اختیارات اکثریت سهامداران دانست. از طرفی چون مدیران در هر زمانی باز هم توسط اکثریت سهامداران قابل عزلند لذا اکثریت می‌توانند سایه قدرت خود را همیشه بر سر مدیران بگذارند بنحوی که غالباً مدیران سعی می‌کنند اقدامات خود را در راستای هماهنگی با منافع سهامداران اکثریت انجام دهند و در تمامی موارد رضایت آنان را جلب نمایند.

هرچند قانونگذار برابر ماده 108 ل.ا.ق.ت انتخاب مديران را در صلاحيت مجمع عمومي عادي قرار داده، اما در هیچ ماده‌ای به مرجع عزل کننده مدیران اشاره نکرده است ولی با توجه به وظایف احصاء شده مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق‌العاده و نیز با توجه به ماده 86 ل. ا. ق. ت که به موجب آن مجمع عمومی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده تصمیم بگیرد پس، این از اختیارات مجمع عمومی عادی است که مدیران را عزل نماید.

مبحث چهارم: انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها و تعیین حق الزحمه برای آنان

هر چند اکثریت با اعمال قدرت خود در انتخاب مدیران مورد نظر خود گام اصلی را در رابطه با کنترل کلی شرکت و فعالیت‌های آن بر می‌دارند ولی از آنجائیکه ممکن است هیات مدیره در مواقعی حتی به صورت نامحسوس سعی در کنار زدن و یا دور زدن چارچوب و محدودیت تعیین شده توسط اکثریت سهامداران را داشته باشند لذا انتخاب بازرس که یکی از وظایف اصلی آن کنترل عملیات، تصمیمات و گزارش‌های هیات مدیره است می‌تواند نقش تعیین کننده برای اکثریت سهامداران ایفاء نماید.

از طرفی عزل آنها نیز توسط مجمع عمومی عادی صورت می‌گیرد چه بسا بازرس یا بازرسان نتوانند رضایت اکثر سهامداران را جلب و در جهت تحقق خواسته‌ها و منافع آنان گام بردارند در این صورت اکثریت سهامداران با استفاده از اختیارات خود اقدام به عزل بازرس یا بازرسان می‌نماید.

انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها توسط مجمع عمومی عادی در ماده 144 ل.ا.ق.ت پیش‌بینی شده است.

از طرفي اکثریت سهامداران برای اینکه بتوانند بازرس یا بازرسان شرکت را تحت کنترل کامل خود درآورند با تعیین حق الزحمه مناسب در جلسه مجمع عمومی عادی برای آنان، از این لحاظ هم آنان را به نحوی تحت تاثیر قدرت خود قرار می‌دهند. برابر ماده 155 ل.ا.ق.ت تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی